Návšteva predstaviteľov Seychelskej republiky

25.5.2012 | Kultúrna prezentácia | Seychely

Slovensko navštívila od 20. do 25. mája delegácia Seychelskej republiky. Delegáciu tvorili generálna riaditeľka Národnej rady pre rozvoj ľudských zdrojov Margatet Pillay a konzultant pre chirurgiu v nemocniciach Ministerstva zdravotníctva Seychelskej republiky Henry Telemaque. V súvislosti s bohatou tradíciou vzdelávania seychelských študentov na českých a slovenských vysokých školách do roku 1989, bolo cieľom ich pracovnej návštevy obnovenie spolupráce so slovenskými inštitúciami v oblasti vzdelávania kádrov pre zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a manažment štátnej správy. Delegáciu sprevádzal honorárny konzul Seychelskej republiky na Slovensku Andrej Hryc, ktorý sa osobne zúčastnil na rokovaní. Na úvod pracovného programu prijal delegáciu generálny riaditeľ Sekcie obchodu a rozvojovej pomoci pánom Michal Kottman.

V rámci pracovného týždňa delegácia rokovala na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR na úrovni generálnej riaditeľky Sekcie medzinárodnej spolupráce Dagmar Hupkovej, na Ministerstve zdravotníctva SR bola prijatá štátnym tajomníkom Viliam Čislákom a v rámci programu navštívila Ústav srdcových chorôb. Počas piatich dní delegáti rokovali s vrcholovými zástupcami siedmich vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií v Bratislave, Martine a Nitre – na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Lekárskej fakulte UK v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej spravy v Bratislave, a taktiež nadviazali komunikáciu so Slovenskou univerzitou poľnohospodárskou v Nitre.

Slovenské inštitúcie prejavili záujem o výmenu informácií a praktickú realizáciu školskej výmeny od krátkodobých kurzov až po magisterské štúdium a hosťovanie učiteľov zo slovenských vysokých škôl na Seychelskej univerzite.