Návšteva veľvyslanca SR u prezidenta paraguajského zväzu priemyslu

23.5.2018 | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Paraguaj

Veľvyslanec SR v Paraguaji so sídlom v Buenos Aires Branislav Hitka sa v sídle paraguajského zväzu priemyslu stretol s jeho prezidentom Gustavom Volpem. Veľvyslanec B. Hitka v rozhovore informoval o ekonomickej situácii na Slovensku a možnostiach pre rozvoj slovensko-paraguajskej spolupráce v obchodno-ekonomickej oblasti. Veľvyslanec sa s prezidentom zväzu priemyslu dohodol, že ešte v tomto roku slovenské veľvyslanectvo pripraví v priestoroch zväzu priemyslu v Asuncióne prezentáciu Slovenska z ekonomického pohľadu a ako zaujímavej turistickej destinácie. 

G. Volpe, B. Hitka a honorárny konzul SR v Paraguaji Alex Hammoud. G. Volpe, B. Hitka a honorárny konzul SR v Paraguaji Alex Hammoud.