Nový veľvyslanec Estónskej republiky odovzdal kópie poverovacích listín do rúk štátneho tajomníka MZVaEZ SR F. Ružičku

26.10.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Estónsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička prijal dnes (26. októbra) dezignovaného veľvyslanca Estónskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Toomasa Kukka pri príležitosti odovzdania kópii poverovacích listín a začiatku jeho diplomatickej misie.

 

Partneri prediskutovali okrem bilaterálnych tém aj aktuálne zahranično-politické a európske otázky. Rezonovala najmä kybernetická bezpečnosť, boj proti dezinformáciám a zasahovaniu do demokratických procesov ako nový rozmer bezpečnostného prostredia, vrátane situácie v pobaltskom regióne. Partneri sa ďalej dotkli Viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 aj v kontexte blížiaceho sa Samitu priateľov kohézie, ktorý sa uskutoční v Bratislave 29. novembra 2018. Cieľom podujatia je spoločne vyslať politicky silný signál ohľadom ambiciózneho rozpočtu EÚ po roku 2020. Štátny tajomník F. Ružička informoval partnera o ďalších plánovaných aktivitách v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Uviedol, že „mottom nášho predsedníctva je V4 ako konštruktívna súčasť Európskej únie. Našim zámerom je prinášať pozitívnu agendu, ktorá spája európske štáty a naopak nevytvára deliace línie v rámci EÚ. Jednou z príležitostí je aj vyzdvihnutie prínosu Jednotného európskeho trhu počas jeho 25 rokov existencie“.