Nový Zéland - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

19.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Nový Zéland

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre informuje občanov Slovenskej republiky v reakcii na vývoj vo veci šírenia ochorenia COVID-19 o postupne zavádzaných opatreniach zo strany úradov krajín jeho akreditácie a priakreditácie.

 


Vláda Nového Zélandu rozšírila cestovné obmedzenia pri vstupe do krajiny pre takmer všetkých cestujúcich s platnosťou od štvrtka 19. marca 2020 23:59 hod. miestneho času. Všetci dotknutí cestujúci sa musia do tohto času odbaviť na svoj let na Nový Zéland. 

 

Väčšina zahraničných cestujúcich po tomto dátume nebude môcť vstúpiť na Nový Zéland. Vracajúci sa občania Nového Zélandu a osoby s trvalým pobytom v krajine majú povolený vstup do krajiny, no sú povinní sa po príchode izolovať po dobu 14 dní.


Imigračný úrad môže v jednotlivých prípadoch urobiť výnimky pre:
- humanitárne prípady, 
- zdravotníckych a iných potrebných pracovníkov, 
- občanov štátov Samoa a Tonga pri neodkladných cestách na Nový Zéland, 
- držiteľov víz pre návštevníkov, ktorí sú partnermi alebo závislými osobami držiteľov dočasných pracovných alebo študentských víz a ktorí obvykle žijú na Novom Zélande a momentálne sa nachádzajú na Novom Zélande.

 

Na Nový Zéland môžu stále pricestovať:
- novozélandskí občania, 
- osoby s trvalým pobytom v krajine, 
- osoby s povoleným pobytom a platnými cestovnými podmienkami  
- najbližší rodinní príslušníci uvedených skupín (partner alebo manželka, zákonný zástupca a nezaopatrené deti mladšie ako 24 rokov). Najbližší rodinní príslušníci nemôžu cestovať sami. Musia cestovať s občanom Nového Zélandu alebo s rodinným príslušníkom s trvalým pobytom v krajine v rámci toho istého letu na Nový Zéland.
- austrálski občania a osoby s trvalým pobytom v Austrálii, ktorí obvykle žijú na Novom Zélande.

 

Všetci prichádzajúci cestujúci, ktorí majú povolení vstup do krajiny, sú povinní sa po príchode izolovať po dobu 14 dní. Všetkým cestujúcim prichádzajúcim na Nový Zéland budú položené otázky týkajúce sa vírusového ochorenia COVID-19 a ich zdravotného stavu. Všetci držitelia víz musia postupovať podľa pokynov od zdravotníckych úradníkov, inak hrozí, že budú zadržaní alebo deportovaní. 

 

Tiež platí, že výletným lodiam nebude umožnené zakotviť na Novom Zélande až do 30. júna 2020.
 

Tieto cestovné obmedzenia sú platné až do odvolania. Aktuálnu situáciu v krajine môžete sledovať na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Nového Zélandu, Imigračného úradu Nového Zélandu alebo oficiálnej vládnej webovej stránke o ochorení COVID-19  v krajine.
 

Nový druh ochorenia je prenosný z človeka na človeka, môže sa šíriť vzduchom a spôsobiť fatálne následky. Z tohto dôvodu apelujeme na občanov Slovenskej republiky, aby sa počas pobytu v regióne vyhli kontaktu s chorými ľuďmi, dbali na osobnú hygienu, vrátane umývania rúk, ako aj na hygienu potravín a vystríhali sa kontaktu so živými zvieratami a rešpektovali inštrukcie príslušných miestnych úradov. Pokiaľ sa vyskytnú symptómy typické pre toto ochorenie (predovšetkým kašeľ a horúčka), odporúčame čo najskôr vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s prepuknutím nového koronavírusu zriadil pre verejnosť call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnom čísle: +421 917 222 682. Verejnosti budú poskytnuté informácie k aktuálnej situácii, rozsahu výskytu nového koronavírusu, či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v postihnutých oblastiach, respektíve sa vrátili z oblastí, kde sa výskyt nového koronavírusu potvrdil. Užitočné informácie a usmernenia sú dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal usmernenie týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Canberre: +61 487 201 047 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

 

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.