Nový Zéland - vybavovanie pracovných víz

10.9.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Nový Zéland

Ministerstvo zahraničných vecí odporúča občanom, ktorí chcú pracovať na Novom Zélande, aby o pracovné víza požiadali ešte pred vycestovaním do tejto krajiny. Existujúci bezvízový styk v prípade Nového Zélandu platí len pre súkromné a turistické návštevy. MZV SR v poslednom čase zaznamenáva prípady, keď novozélandské úrady nevpustili do krajiny slovenských občanov, ktorí tam chceli pracovať, no pricestovali ako bežní turisti bez víz. Napriek bezvízovému styku preveruje imigračná kontrola pri vstupe do krajiny aj to, či deklarovaný účel pobytu zodpovedá skutočnému zámeru. V prípade pochybností nepovolí cestujúcemu vstup do krajiny. MZV preto neodporúča občanom snažiacim sa získať prácu na Novom Zélande, aby tam cestovali ako turisti a o pracovné víza žiadali až príchode. Zároveň odporúča, aby sa záujemcovia o prácu v zahraničí nespoliehali na pracovné agentúry ako na jediný informačný zdroj, ale aby si podmienky vstupu vždy overili aj na zastupiteľstve danej krajiny. V prípade Nového Zélandu je to jeho veľvyslanectvo v Berlíne, na webovej stránke ktorého možno nájsť bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o pracovné vízum:

http://www.nzembassy.com/info.cfm?CFID=27814382&CFTOKEN=33088593&c=1&l=36&s=go&p=466.

Informácie týkajúce sa získania novozélandských pracovných víz možno získať aj priamo v pobočke Imigračného úradu v Londýne:

New Zealand Immigration Service

New Zealand House

Mezzanine Floor

80 Haymarket

London SW1Y 4TE

United Kingdom

Tel: 0044-1344-71 61 99

Fax: 0044-207-973 03 70

Pokiaľ slovenský občan plánuje zotrvať na Novom Zélande dlhšie ako 3 mesiace, napr. za účelom študijného pobytu, potrebuje k pobytu platné pobytové vízum. Informácie týkajúce sa pobytových víz sú zverejnené na internetovej adrese:

http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/canistudyinnewzealand/.

Pozn.: Informácia zaradená na webovú stránku dňa 10.09.2009