Obnovenie bežného režimu na hraničných priechodoch medzi Slovenskom a Ukrajinou

10.12.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Ukrajina

V zmysle uznesenia vlády SR čís. 904/2009 z 9. decembra 2009 sa od ranných hodín 11. decembra 2009 opätovne obnovuje používanie slovensko-ukrajinských hraničných priechodov Ubľa - Malyj Bereznyj a Veľké Slemence - Mali Selemenci pre peších a cyklistov. Počínajúc uvedeným dňom sa teda vracia hraničný režim oboch priechodov do stavu, aký bol pred zavedením regulačných opatrení, súvisiacich s vypuknútím epidémie chrípky typu A(H1N1) na Ukrajine.