Ocenenia pre krajanov

28.8.2017 | Aktivity veľvyslancov | Krajania v zahraničí | Island

Súčasťou pracovnej návštevy veľvyslanca SR Františka Kašického v Islandskej republike 24. augusta 2017 bolo aj stretnutie s krajanmi a ocenenie ich doterajšej činnosti. Za realizáciu úspešného projektu Slovenčina pre deti na Islande poďakoval Oľge Kacianovej a prostredníctvom nej aj Zuzane Rutenberg, ktoré sú úspešné aj v získavaní grantov z Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas návštevy u Vladimíra Rjabyho ocenil jeho aktivity na podporu Slovákov žijúcich v tejto ostrovnej krajine v rámci krajanského spolku. Ten pripravil tento rok aj krajanský ples a pripravuje ďalšie aktivity. Na Biskupskom úrade v Reykjavíku poďakoval udelením pamätného listu veľvyslanca pánovi biskupovi Davidovi Tencerovi, slovenskému kapucínovi, za rozvoj slovensko-islandskej spolupráce a spoluprácu so slovenským zastupiteľským úradom. Spolu hovorili o uskutočnenom koncerte sakrálnej hudby za prítomnosti islandskej prvej dámy, otvorení dreveného kostolíka na Islande v mesiaci jún, či ďalších pripravovaných aktivitách. O našich krajanoch hovoril veľvyslanec na islandskom ministerstve zahraničia aj so zástupkyňou stáleho štátneho tajomníka Helgou Hauksdóttirovou. Všetkým oceneným ešte raz ďakujeme, blahoželáme a prajeme veľa úspechov v osobnom a profesionálnom živote.

Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo.
Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo. Foto: ZÚ Oslo.