Odovzdanie poverovacích listín veľvyslanca F. Dlhopolčeka prezidentovi Komorského zväzu

6.6.2017 | Poverovacie listiny | Komory

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal v utorok 6. júna poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Odovzdaním poverovacích listín bol ukončený proces vzájomného uznania a nadviazania diplomatických stykov. Veľvyslanec F. Dlhopolček vo svojom vystúpení vyzdvihol a pozitívne hodnotil nadviazanie diplomatických stykov medzi Slovenskou republikou a Komorským zväzom, ktoré vytvárajú predpoklady pre ďalší rozvoj a zintenzívnenie bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. Prezident Komorského zväzu vyjadril presvedčenie, že nadviazanie diplomatických stykov bude smerovať k rozvoju a zintenzívneniu bilaterálnych vzťahov ako aj k rozvoju obchodno-ekonomickej spolupráce.

Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu.
Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu.
Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu. Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi František Dlhopolček odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Komorského zväzu Azali Assoumanimu.