Odovzdanie poverovacích listín veľvyslanca Ladislava Babčana do rúk prezidentky Litvy Dalie Grybauskaite

13.10.2018 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Litva

 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Litovskej republike Ladislav Babčan odovzdal 12. októbra poverovacie listiny do rúk prezidentky Dalie Grybauskaite.

 

V rozhovore s prezidentkou bol prediskutovaný stav bilaterálnych vzťahov, bezpečnostná situácia v regióne a aktuálne otázky EÚ. Obaja partneri sa zhodli na potrebe ďalej rozvíjať vzájomné vzťahy prostredníctvom zintenzívnenia vzájomných návštev a najmä expertných konzultácií. Veľvyslanec Ladislav Babčan predstavil prezidentke zámer svojho pôsobenia v krajine a priority slovenského predsedníctva vo V4.

 

Počas intenzívneho piatkového programu sa nerezidentný veľvyslanec Ladislav Babčan stretol aj s ministrom zahraničných vecí Linasom Linkevičiusom, predsedom parlamentu Viktorasom Pranckietisom, viceministrom rezortu zahraničných vecí Dariusom Skusevičiusom a inými predstaviteľmi rezortu zahraničia.

Odovzdanie poverovacích listín veľvyslanca L. Babčana do rúk litovskej prezidentky D. Grybauskaite. Odovzdanie poverovacích listín veľvyslanca L. Babčana do rúk litovskej prezidentky D. Grybauskaite. Bilterálne rokovanie veľvyslanca s ministrom zahraničných vecí L. Linkevičiusom. Bilterálne rokovanie veľvyslanca s ministrom zahraničných vecí L. Linkevičiusom. Srdečné prijatie veľvyslanca na pôde litovského parlamentu jeho predsedom V. Pranckietisom. Srdečné prijatie veľvyslanca na pôde litovského parlamentu jeho predsedom V. Pranckietisom.
Veľvyslanec L. Babčan s viceministrom D. Skusevičiusom. Veľvyslanec L. Babčan s viceministrom D. Skusevičiusom.