Odporúčanie MZV SR pre cestujúcich na Ukrajinu

19.11.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Ukrajina

V súvislosti s epidemiologickým šírenim chripky na Ukrajine Ministerstvo vnútra SR rozhodlo o uzatvorení (od nedele 8. novembra od 7. hodiny až do odvolania) hraničného priechodu Ubľa - Malyj Bereznyj na slovensko-ukrajinskej hranici. Vzhľadom na pokračujúcu chrípkovú epidémiu na Ukrajine Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča občanom SR obmedziť svoje cesty na územie Ukrajiny len na nevyhnutne potrebné prípady.

V prípade nevyhnutných ciest Ministerstvo zahraničných vecí SR občanom odporúča, aby dodržiavali hygienicko-preventívne opatrenia a vyhýbali sa miestam a uzavretým priestorom s vyššou koncentráciou osôb.

Na hraničný priechod Vyšné Nemecké, ktorý ostáva v prevádzke, ministerstvo vnútra sústredí všetky kapacity, či už ide o 24-hodinovú lekársku službu, ako aj o zariadenia na meranie technického stavu vozidiel. Policajti a colníci sú naďalej vybavení respirátormi, rúškami a jednorazovými rukavicami.

Pozn.: Informácia aktualizovaná dňa 19.11.2009