Oslava 100. výročia vzniku Československej republiky

3.12.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Brazília

 

V Rio de Janeiro sa 27. novembra 2018 konala spoločná oslava 100. výročia vzniku Československej republiky, ktorú organizovala Asociácia Čechov a Slovákov v Rio de Janeiro za aktívnej účasti ZÚ SR a ZÚ ČR v Brazílii a GK ČR v São Paulo. Podujatie otvorili úvodnými prejavmi tajomníčka Asociácie, generálna konzulka ČR a ZVZÚ SR Jana Džanibeková, ktorá poukázala na význam vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v r. 1918, pripomenula významné výročia a dejinné udalosti v histórii spoločného štátu a samostatného Slovenska. V stručnosti tiež informovala prítomných o sérii kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré veľvyslanectvá oboch krajín a GK ČR v São Paulo spoločne organizovali počas celého roka nielen v hlavnom meste, ale aj vo vybraných mestách Brazílie. Ocenila iniciatívu Asociácie pripomenúť si výročie v rámci krajanskej komunity Slovákov a Čechov v Rio de Janeiro. Podujatia sa zúčastnila početná slovenská a česká krajanská komunita s rodinnými príslušníkmi a zástupcovia prefektúry a MZV Brazílie v Rio de Janeiro.