Oslavy 25. výročia vzniku Slovenskej republiky vo Forlì

25.1.2018 | Aktivity veľvyslancov | Honorárne konzuláty | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Taliansko

Slávnostný podujatím venovaným 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky 22. januára 2018 Honorárny konzulát  Slovenskej republiky vo Forlí v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku a Slovenským inštitútom v Ríme odštartovali sériu podujatí venovaných významným výročiam, ktoré si SR pripomína v tomto kalendárnom roku.


Slávnostná večera podávaná honorárnym konzulom Alvarom Ravagliolim za účasti veľvyslanca SR v Taliansku Jána Šotha a riaditeľa SI v Ríme Petra Dvorského spolu so zástupcami najvyšších regionálnych inštitúcií, predstaviteľmi miestnej podnikateľskej, ekonomickej, priemyselnej a kultúrnej obce, akademických kruhov a  krajanskej komunity, sa stala dôstojnou pôdou sprítomnenia si historických okamihov vzniku samostatného Slovenska a jeho úspešného napredovania. 


Významnou súčasťou večera bolo odovzdanie ocenenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky honorárnemu konzulovi Alvarovi Ravagliolimu z rúk veľvyslanca ako prejav uznania za jeho výnimočné zásluhy pre rozvoj priateľských slovensko-talianskych vzťahov.


Vyvrcholením slávnostného večera bol koncert legendy slovenského džezu Petra Lipu a jeho skupiny. Slovenskí džezmeni ponúkli živú a dynamickú reinterpretáciu známych svetových skladieb a talianske publikum prekvapili vlastnou tvorbou obohatenou s inšpiráciami aj v ľudovej hudbe. Vystúpenie plné emócií a bravúrnej profesionálnosti slovenských umelcov sa stretlo s veľkým uznaním a ohlasom.