Otvorenie výstavy „Aron Grünhut – záchranca Židov a bojovník za ľudské práva“

6.6.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Írsko

V priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Dubline sa 5. júna 2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Aron Grünhut – záchranca Židov a bojovník za ľudské práva“ za účasti Tomáša Reichentala, ktorý prežil hrôzy koncentračného tábora Bergen-Belsen a Joe Veselského, ktorého rodina zahynula v koncentračných táboroch a ktorý sa aktívne zapojil do slovenského protifašistického odboja. Podujatie otvorili príhovorom slovenský veľvyslanec Igor Pokojný, Tomáš Reichental a kurátor výstavy Martin Mózer. Nevšedný životný príbeh Arona Grünhuta zaujal prítomných, medzi ktorými boli veľvyslanci, diplomatický zbor, zástupcovia írskej židovskej obce a kultúrnej verejnosti. Výstava sa uskutočnila pri príležitosti 80. výročia organizácie lodného transportu so zachránenými Židmi.

 

Putovná výstava venovaná Aronovi Grünhutovi (1895-1974) predstavuje neznámeho záchrancu Židov. Grünhut pochádzal z Bratislavy. V čase druhej svetovej vojny zachránil viac ako 1 300 ľudských životov. V dôsledku striedania totalitných režimov však jeho meno upadlo do zabudnutia. Práve Grünhut v roku 1939 zorganizoval ilegálny lodný transport do Palestíny. Bol to opäť Grünhut, kto poslal desať židovských detí do Anglicka, kde prežili vojnu. V najhorších časoch vyjednával s Nemcami o zastavení deportácií slovenských Židov. Pred zatknutím Grünhut ušiel do Budapešti. Život mu zachránil odvážny kurič, ktorý ho ukryl v budove bývalej československej ambasády, v tom čase okupovanej nacistami. Grünhut po vojne emigroval do Izraela a stal sa strážcom židovského kultúrneho dedičstva. Za jeho hrdinské činy ho možno smelo prirovnať k uznávaným osobnostiam ako Oskar Schindler či Nicholas Winton.