Otvorenie výstavy "Muž s odhalenou hruďou" na TEC de Monterrey

30.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Mexiko

V kontexte osláv významných výročí v roku 2018 bola na pôde renomovanej súkromnej univerzity Tecnológico de Monterrey, Santa Fé v hlavnom meste Mexico City otvorená výstava „Muž s odhalenou hruďou“. Veľvyslankyňa SR v Spojených štátoch mexických Alena Gažúrová za prítomnosti profesorov medzinárodných vzťahov a politológie B. Wojna a N. Živkoviča následne debatovala so študentami na tému významných výročí, ktoré si Slovenská republiky pripomína v roku 2018. Študenti sa živo zaujímali najmä o vývoj v roku 1968 vzhľadom na historické udalosti a študentské protesty, ktoré sa udiali v tom istom roku na jeseň aj v Mexiku. Výstava bude na univerzitnej pôde vystavená do konca decembra.