P. Burian na Srí Lanke o rozvoji ekonomickej spolupráce

28.11.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Srí Lanka

Otázky rozvoja bilaterálnej spolupráce s cieľom využitia potenciálu predovšetkým v oblasti ekonomiky boli v stredu a štvrtok (27. - 28. novembra 2014) v srílanskom Kolombe témami rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Petra Buriana s námestníkom ministra zahraničných vecí Srí Lanky Neomalom Pererom, a s ďalšími predstaviteľmi rezortu. Srí Lanka je krajinou s najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v regióne, jej potenciál ešte zvyšujú existujúca dohoda o voľnom obchode s Indiou a pripravovaná s Čínou a vďaka prístupom na veľké trhy ponúka Slovensku spoluprácu na trhoch tretích krajín. Partneri vyjadrili záujem o obnovenie nadštandardných vzťahov z minulosti, ktoré by prispeli k rastu obchodu a ďalších výmen v cestovnom ruchu, vzdelávaní a ďalších oblastiach. P. Burian podpísal s N. Pererom memorandum o konzultáciách medzi MZVaEZ SR a Ministerstvom zahraničných vecí Srí Lanky, ktoré bude ďalej napomáhať rozvoju dialógu medzi rezortmi.

Partneri sa v rozhovore venovali aj aktuálnym otázkam regionálneho a svetového diania a možnostiam spolupráce na pôde medzinárodných organizácií.

Štátny tajomník P. Burian počas stretnutia s ministrom priemyslu a obchodu Rishadom Bathiudeenom zdôraznil dôležitosť kontaktov medzi podnikateľmi, s cieľom zdynamizovať ekonomickú výmenu a podporil záujem o rozvoj bilaterálnej zmluvnej základne, ktorá by sa prioritne mala orientovať na vytváranie vhodného podnikateľského prostredia. Nadväzovanie priamych ekonomických partnerstiev bolo hlavnou témou prijatia u Mangalu Yapu, generálneho tajomníka Srílanskej obchodnej komory (Ceylon Chamber of Commerce), ktorá v blízkej budúcnosti pripravuje nadviazanie partnerstva so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Šéf najstaršej domácej obchodnej komory poukázal na silné stránky srílanskeho hospodárstva – stabilné podnikateľské prostredie, rýchly rast, liberalizovaný trh a dohody o voľnom obchode s krajinami regiónu. Export strojárskej a automobilovej produkcie SR by podľa P. Buriana mohli dopĺňať v skladbe vývozu nové oblasti ako poľnohospodárstvo, alebo obranný priemysel. Srí Lanka vyjadrila záujem o účasť SR na rozvoji železníc, hydroenergetiky a gumárenského priemyslu.

Návšteva mala aj kultúrny rozmer - štátny tajomník P. Burian slávnostne uviedol slovenský film Legenda o lietajúcom Cypriánovi premietaný počas 7. filmového festivalu EÚ na Srí Lanke.