P. Burian navštívil projekty House of Family v Phnom Penh a v Sihanoukville

11.4.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Kambodža

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian počas návštevy Kambodžského kráľovstva navštívil projekty slovenskej rozvojovej pomoci House of Family v hlavnom meste Phnom Penh a v Sihanoukville.

Vo svojom príhovore vysoko ocenil prácu a obetavosť slovenských manažérov a lekárov, ako aj miestneho personálu, ktorí sa starajú o približne 70 detí v Phnom Penh a o 64 detí v Sihanoukville. Odovzdal im ďalšie dva príspevky Slovenskej republiky v celkovej hodnote desaťtisíc eur na podporu projektu „Dom na pol ceste“, ktorý pripravuje deti na osamostatnenie sa a zaradenie do normálneho života po dovŕšení veku dospelosti. „Prosím, prijmite tieto príspevky ako prejav trvalého záujmu, priateľstva a spolupatričnosti, ktoré Slovensko tradične prechováva voči Kambodži a jej obyvateľom,“ uviedol štátny tajomník Peter Burian.

Realizáciu slovenských projektov na pomoc kambodžským deťom vysoko ocenila aj kambodžská strana počas politických konzultácií 9. apríla so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a poradcom predsedu vlády Kambodžského kráľovstva.

Projekt House of Family v Phnom Penh založil v roku 2003 profesor Krčméry, vtedy dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Projekt bol pôvodne určený sirotám na poskytovanie komplexnej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane integrácie postihnutých detí do kambodžskej spoločnosti. V roku 2008 otvorila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety ďalší projekt v prístavnom meste Sihanoukville.

Štátny tajomník P. Burian na návšteve slovenských rozvojových projektov House of Family. Štátny tajomník P. Burian na návšteve slovenských rozvojových projektov House of Family. Deti si pripravili kultúrny program. Deti si pripravili kultúrny program. Skupinová fotografia. Skupinová fotografia.
Kultúrny program. Kultúrny program.