Pobytová amnestia v SAE

2.8.2018 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Spojené arabské emiráty

Informujeme slovenských občanov, zdržiavajúcich sa na území Spojených arabských emirátov, o vyhlásení amnestie na priestupky v pobytovej agende, spáchané do 31. júla 2018 (prehrešky po tomto dátume nebudú zohľadnené).

 

Amnestia je otvorená do 31. októbra 2018 a podľa emirátskych orgánov umožní legalizáciu pobytu osobám, ktoré vstúpili na územie SAE ilegálne (umožnenie opustenia SAE bez zaplatenia pokuty - návrat do SAE však možný až po 2 rokoch) a osobám, ktorých pobyt v krajine prekročil udelenú či povolenú dĺžku (umožnenie opustenia SAE bez zaplatenia pokuty, resp. doriešenie náležitostí ohľadom povolenia na pobyt v mieste v prípade ponuky zamestnania).

 

Amnestia by sa mala vzťahovať aj na už udelené tresty zákazu vstupu do Spojených arabských emirátov z titulu prehrešku v pobytovej agende (toto však neplatí pri neuzatvorených súdnych konaniach).

 

Osoby, zaujímajúce sa o využitie amnestie, by sa mali obrátiť na príslušné imigračné orgány v emiráte pobytu (General Directorate of Residency and Foreigners Affairs), resp. na špeciálne centrá, zriadené za týmto účelom v emiráte Abú Dhabí (Shahama, Al Ain a Al Dhafra) a v Dubaji (Al Aweer), ktoré žiadateľom poskytnú ďalšie usmernenia.