Podnikateľská misia do Angoly

10.8.2015 | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Angola

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú podnikateľskú verejnosť o konaní podnikateľskej misie do Angoly, ktorá sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí M. Lajčáka v Angole dňa 14. októbra 2015.

Podnikateľská misia bude prioritne zameraná na nasledujúce sektory:

Energetika (výstavba tepelných, vodných a veterných elektrární, využívanie alternatívnych zdrojov energie)

Vojenský a zbrojársky priemysel

Stavebníctvo (výstavba komunikácií – diaľnice, železnice, mosty, tunely a infraštruktúry)

Strojársky priemysel

Program bude koncipovaný a prispôsobený v závislosti od špecifických potrieb registrovaných podnikateľských subjektov, pričom odvetvové zameranie participojúcich spoločností nemusí striktne korešpondovať s vytipovanými preferenčnými oblasťami.

Náklady spojené s účasťou na podnikateľskej misií hradí každý účastník individuálne.

V prípade záujmu o účasť a podrobnejšie informácie o podujatí prosím kontaktujte:

SARIO

Natália Barinková, E: natalia.barinkova@sario.sk, T: +4212 58 260 341, M: +421 910 828 311

Zastupiteľský úrad SR v Pretórií

Katarína Králiková, E: Katarina.Kralikova@mzv.sk, T: +271234220512, M: +27835677703

Registrácia účasti na podujatí je možná najneskôr do 31. augusta 2015