Podpis Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a europskych zaležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných veci Paraguajskej republiky

25.5.2018 | Aktivity veľvyslancov | Paraguaj

Úradujuci minister zahraničných vecí Paraguajskej republiky Federico González prijal 24.05.2018 v Asuncióne veľvyslanca SR Branislava Hitku. Predmetom rozhovoru boli otázky ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce. Komunikácia medzi Slovenskom a Paraguajom je v poriadku, v ďalšom období je potrebné dosiahnuť väčší pokrok v oblasti obchodnej spolupráce. 

Nadväzne úradujúci minister zahraničných vecí Paraguajskej republiky a veľvyslanec SR podpísali Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Paraguajskej republiky o politických konzultáciách. Úradujúci minister aj veľvyslanec SR vo svojich príhovoroch zdôraznili, že vzťahy medzi Slovenskom a Paraguajom sú bez problémov a treba napômocť dynamickejšiemu rozvoju obchodnej spolupráce. Veľvyslanec B. Hitka vo svojom príhovore pripomenul aj významné udalosti, ktoré si pripomíname v tomto roku, storočnicu Československej republiky, 25. výročie vyhlásenia Slovenskej republiky, ako aj 25. výročie nadviazania diplomatických stykov medzi Slovenskom a Paraguajom.