Podpísanie Memoranda o spolupráci medzi EXIMBANKA SR a SLECIC Srí Lanka

26.5.2015 | Ekonomické správy | Srí Lanka

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi EXIMBANKA SR a Srí lanskou exportno-úverovou agentúrou SLECIC. Memorandum bolo iniciované zo strany Zastupiteľského úradu SR v Dilí a bolo podpísané počas jarného zasadnutia Bernskej únie v Londýne dňa 13. mája 2015. Memorandum okrem podpory vzájomnej obchodnej výmeny tovarov a služieb, zahŕňa aj spoluprácu pri získavaní a výmene informácií.