Portugalsko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

 • 28.07.2017
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Portugalsko
  Veľvyslanectvo SR v Lisabone informuje, že v Portugalsku nadobudol platnosť zákon, ktorým bola do vnútroštátneho práva transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.
 • 01.06.2017
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Portugalsko
  Veľvyslanectvo SR v Lisabone naďalej odporúča venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam v súvislosti s častými vreckovými krádežami najmä v centre Lisabonu, v lokalitách s hustejšou koncentráciou osôb a v električke č. 28.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Európa
Štátne zriadenie: republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Portugalská republika
miestny názov República Portuguesa
anglicky The Portuguese Republic
Rozloha: 92 152 km2
Počet obyvateľov: 10 813 834(údaj z roku 2014)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Lisabon Lisboa Lisbon
Úradný jazyk: portugalský
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
portugalský 99%
Mena: Euro (EUR)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Španielske kráľovstvo 1214
Dĺžka pobrežia: 974 km
Administratívne územné členenie: 18 okresov a 2 autonómne oblasti (Madeira a Azorské ostrovy)
Telefónna predvoľba: 00 351
Medzinárodná poznávacia značka: P
Internetová doména: .pt
HDP na obyvateľa: 27 000 EUR (údaj z roku 2014)
Miera nezamestnanosti: 12,4% (údaj z roku 2015)
Národnostné zloženie:
národnosť % zastúpenie
Portugalci 99%
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
kresťania katolíci
evanjelické 1,5%
iné 1%
Štátny sviatok
dátum sviatok
10.6. Deň Portugalska
Vznik štátu: 12.09.1910 ()
Hlava štátu: Marcelo Rebelo de Sousa
Predseda vlády: António Costa
Minister zahraničných vecí: Augusto Santos Silva
Výkonná moc v štáte: vláda (Rada ministrov) na čele s predsedom vlády
Zákonodarný orgán: Republikové zhromaždenie (jednokomorový parlament - 230 kresiel)
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
Časové pásmo: SEČ - 1hod
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: www.min-nestrangeiros.pt
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

ZÚ Lisabon

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Lisbon
Street: Avenida da Liberdade 200, 5 Esq., 1250 - 147
Town:
slovak native
Lisbon
ZIP:
State:
slovak native
Portugal República Portuguesa
Phone: +351 213583300, +351 213583301
Mobile phone:
Fax: +351 213583309
E-mail: emb.lisbon@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/lisabon
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
Veľvyslanectvo
HONORÁRNE KONZULÁTY
Consular Office of the Slovak Republic in Funchal
Consular Office of the Slovak Republic in Funchal
Konzul: Roberto Rodrigo Vieira Henriques
otvorený: 21.01.2012
adresa: Consulado Honorário da República Eslovaca
Avenida Arriaga 42-B
Edifício Arriaga Sala 2,3
9000-064 Funchal
Portugalsko

Mobil.:
Tel.: 00351/291 282 590
Fax.: 00351/291 282 591
E-mail.: clinicarriaga@sapo.pt
konzulárny obvod: autonómna oblasť Madeira
   
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Vstúpiť na územie Portugalska ako aj vycestovať je možné s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom.

Občan SR sa môže v krajine zdržiavať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom po dobu maximálne troch mesiacov bez nutnosti vybavovania ďalších formalít.

Dátum poslednej aktualizácie: 2. 10. 2017

Miestne špecifiká:

​Portugalsko sa nachádza v odlišnom časovom pásme ako SR (-1 hod.). 

Kriminalita v krajine je relatívne nízka. Vyskytujú sa vreckové krádeže, krádeže tašiek, kabeliek a ruksakov, krádeže z automobilov a vlámania do rekreačných nehnuteľností v hlavných turistických oblastiach. Je vhodné venovať zvýšenú pozornosť na osobné veci vo verejnej doprave (obzvlášť v električkách č. 15 a 28 v Lisabone), v metre, na železničných staniciach, preplnených zastávkach mestskej hromadnej dopravy ale aj napr. v reštauráciách. 

Odporúča sa nenosiť všetky cennosti spolu na jednom mieste v kabelke, ruksakoch alebo vo vrecku. Nenechávajte, ani na krátky čas, žiadne cenné veci a doklady v zaparkovaných vozidlách, počas jazdy majte veci odložené v kufri vozidla. Terčom zlodejov sú často vozidlá so zahraničnou ŠPZ a a vozidlá z požičovní. Odporúčame mať poznačené telefónne číslo bankového ústavu za účelom nahlásenia prípadnej straty/odcudzenia platobných kariet.

Stratu alebo odcudzenie cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu okamžite nahláste miestnej polícii, ktorá vám vystaví policajný záznam. Záznam môže byť vyžadovaný v prípade hlásenia poistnej udalosti a je potrebný pre vystavenie náhradného cestovného dokladu na veľvyslanectve v Lisabone. Stratu a odcudzenie cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu je potrebné osobne nahlásiť aj na veľvyslanectve SR v Lisabone. V prípade odcudzenia finančných prostriedkov je možné na zaslanie hotovosti zo Slovenska využiť medzinárodnú službu WESTERN UNION. Na Slovensku túto službu zabezpečujú pobočky Slovenskej pošty, banky a zmenárne s uvedeným logom. V Portugalsku je možné takto zaslanú hotovosť  prevziať na poštách, bankách a zmenárňach s uvedeným logom. 
Podľa zákona č. 3/2006 z 23. februára o novom právnom režime zbraní a streliva a jeho neskorších zmien a doplnení sú nože motýle, boxery, vrhacie nože, dýky a vrhacie hviezdice zakázané zbrane. Nože zakamuflované/skryté do iných vecí (napr. do mobilných telefónov, topánok) sú taktiež zakázané zbrane. Nože, ktoré nie sú určené na lov (lovecký lístok), šport, zberateľstvo sú zakázané zbrane. 

Obranné plynové spreje plnené korenistým plynom sú považované za zbraň typu E – na ich používanie a držanie je potrebná licencia. T. zn., že držanie podobných sprejov bez licencie je nezákonné a sú zabavené. Porušenie legislatívy môže byť predmetom pokuty.
Držanie a užívanie omamných látok je správny delikt. Osoba môže čeliť povinnej liečbe drogovej závislosti. Drogová trestná činnosť môže viesť k trestu dlhodobého odňatia slobody.
Natáčanie a fotografovanie polície, vojakov a niektorých budov v Portugalsku je nelegálne a môže viesť k zatknutiu alebo zadržaniu.

Sporadicky sa môžu v krajine konať štrajky a verejné protesty. V takom prípade sa odporúča vyhnúť oblastiam, v ktorých sa takéto protesty konajú.

Lesné požiare sú v letných mesiacoch v Portugalsku časté, v prípade ohrozenia sa odporúča riadiť pokynmi miestnych orgánov (polícia, požiarnici, civilná ochrana).  

Rady a odporúčania:

Pri cestách do členských krajín EÚ je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenia na základe ktorého má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Preukaz je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek. O vystavenie preukazu je potrebné požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá do 30 dní. Okrem európskeho preukazu zdravotného poistenia sa taktiež odporúča uzatvoriť komerčné poistenie. V prípade vycestovania do zahraničia vlastným vozidlom sa netreba spoliehať iba na zákonné poistenie. Okrem cestovného poistenia odporúčame uzatvoriť aj pripoistenie auta.

Informácia pre motoristov:

Diaľničná sieť v Portugalsku je moderná a dobre vybudovaná, miestne komunikácie sú tiež na relatívne dobrej úrovni. Portugalsko je od severu na juh aj od Lisabonu smerom na Madrid prepojené platenými diaľnicami. 

V Portugalsku majú diaľnice dva rôzne systémy mýtneho:

- v prvom prípade sa vyberá lístok na vstupe na diaľnicu a platí sa pri opustení diaľnice (Upozornenie – tzv. Via Verde, pás označený zeleným písmenom V, je vyhradené iba pre členov a predplatiteľov tejto služby.)

- v druhom prípade ide o výlučné elektronické mýto, ktoré je označené značkou  

Diaľnice s elektronickým mýtnym systémom sú v Portugalsku rozšírené 

Upozornenie - spôsob úhrady diaľnice s elektronickým mýtom musí byť zabezpečený vopred, t.j. pred jazdou. Dodatočná úhrada diaľničného poplatku v prípade diaľnic s elektronickým mýtnym systémom pre vozidlá s cudzou ŠPZ nie je možná. 

Na vstupe na diaľnice po prekročení štátnej hranice sú vytvorené separátne pruhy pre vozidlá s cudzou ŠPZ – označené Foreign Vehicles, kde je potrebné v automate bez potreby vystúpenia z vozidla (Easy Toll) spárovať ŠPZ s platobnou kartou (Mastercard, Visa) a poplatky sú automaticky hradené z platobnej karty. Predpokladá sa, že vozidlo s cudzou ŠPZ prichádza zo zahraničia a preto je tento spôsob dostupný iba na portugalsko–španielskych hraniciach a nie vo vnútrozemí.  

Okrem tohto spôsobu úhrady je možné zakúpiť pre využívanie diaľnic, tzv. Toll card (na poštách, niektorých čerpacích staniciach, alebo na www.tollcard.pt). Ide o nabíjaciu kartu (5, 10, 20, 40 €) ktorá sa má aktivovať podľa inštrukcie uvedenej na samotnej karte formou SMS (karta sa aktiváciou spáruje s konkrétnou ŠPZ a diaľničné poplatky sa strhávajú automaticky do vyčerpania salda). 

Pre vodičov, ktorí sú dlhodobejšie v Portugalsku, alebo si prenajmú vozidlo z požičovne v Portugalsku, je k dispozícii systém Via Verde alebo Via Verde Visitor.

Informácie pre cudzincov sú k dispozícii na stránke portugaltolls  

V prípade jazdy vozidlom s portugalskou ŠPZ je možné poplatok uhradiť aj dodatočne do piatich pracovných dní na pobočkách portugalskej pošty.

Maximálna povolená rýchlosť pre osobné motorové vozidlá bez prívesu na diaľniciach je 120 km/h, na cestách nižšej triedy 90 km/h a v obciach 50 km/h. Pokuty za dopravné priestupky sú v Portugalsku relatívne vysoké. Odporúča sa zaplatiť pokutu na mieste nehody/porušenia pravidiel cestnej premávky v hotovosti, prípadne polícia má väčšinou k dispozícii prenosné platobné terminály vo svojich vozidlách s cieľom uľahčiť okamžité zaplatenie pokuty. Pokuty za prekročenie povolenej rýchlosti osobným motorovým vozidlom sú v závislosti od lokality a prekročenia v km/h od 60 do 2500 €. Okrem pokuty môže byť v niektorých prípadoch prekročenia povolenej rýchlosti uložená aj sankcia/trest zákazu riadenia vozidla od 1 mesiaca do 2 rokov. 

V prípade parkovania na zakázanom mieste môže byť udelená pokuta od 30 do 1250 €, za jazdu bez zapnutého bezpečnostného pása 120 až 600  €, používanie mobilného telefónu počas riadenia 120 až 600 €, chýbajúca reflexná vesta vo výbave vozidla 60 až 300 € a iné. 

Ak si prenajmete auto z požičovne uistite sa, že poistenie vozidla je komplexné a úplné a preverte, ako budete platiť za prípadné diaľničné mýto.

V júli 2017 v Portugalsku nadobudol platnosť zákon, ktorým bola do vnútroštátneho práva transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. V prípade, že sa začne konanie v nadväznosti na dopravný delikt súvisiaci s bezpečnosťou cestnej premávky, orgány o tom informujú listom občana SR vlastníka, držiteľa vozidla alebo inú identifikovanú osobu podozrivú zo spáchania dopravného deliktu vrátane informácie o sankcii. 

Ako turista je možné priniesť svoje vlastné vozidlo do Portugalska na dobu maximálne pol roka v období 12 mesiacov. Nie je možné používať svoje vozidlo na žiadny iný účel ako je turizmus alebo požičať vozidlo niekomu počas tejto doby. Ak máte v úmysle zostať dlhšie, je potrebné vozidlo prihlásiť na portugalskej colnej správe aby bolo auto legálne dovezené. 

Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi vodiča je do 0,5 g/l (0,2 v prípade nových vodičov a profesionálnych vodičov). Pokuty za porušenie dosahujú 250 až 2500 €, zabavenie vodičského oprávnenia od 1 mesiaca do 2 rokov. Je zakázané  riadiť pod vplyvom drog, alebo používať mobilný telefón počas jazdy. Bezpečnostné pásy sú povinné pre vodiča a všetkých cestujúcich. 

Minimálny vekový limit na vedenie motorových vozidiel je 18 rokov. 

Motoristická kultúra v Portugalsku je iná než na Slovensku. Portugalskí vodiči často ignorujú dopravné predpisy, rozptyľujú sa telefonovaním a konverzáciou s ostatnými pasažiermi, čoho dôsledkom je pomalá a nesústredená jazda. Je potrebné dávať pozor najmä na ich vychyľovanie sa kolesom do vedľajšieho pruhu, či nedávanie prednosti na kruhovom objazde. Na diaľniciach naopak mnohí jazdia rýchlo a obľubujú sa tesne približovať k vozidlu pred nimi, čo je častou príčinou dopravných nehôd. Nepoužívanie smeroviek je bežný a častý jav. V prípade parkovania na inom ako mieste vyhradenom na parkovanie a bez platného parkovacieho lístka z automatu, môže byť vozidlo zablokované alebo odtiahnuté a je potrebné zaplatiť pokutu.

Na prechodoch pre chodcov dávajú vodiči chodcom vždy prednosť, preto, ak ste šoférom, je potrebné byť v mestách opatrný, keďže portugalskí chodci sú zvyknutí vstúpiť na cestu bez zastavovania či kontroly cesty.

Klimatické podmienky:

Podnebie jednotlivých oblastí Portugalska je značne rozmanité. Portugalská pevnina má príjemné podnebie s dlhými teplými letami a miernymi zimami. Na severe sú zimy tuhšie, smerom na juh sa teploty zvyšujú a zrážky klesajú. Vo vnútrozemí prevláda kontinentálne podnebie s teplejšími letami a chladnejšími zimami než v prímorských oblastiach. Vo vnútrozemskom Alentejo sa letné teploty nezriedka vyšplhajú nad 40 C. Vrcholky pohorí Serra do Gerês a Serra da Estrela (kde sa nachádza najvyšší vrchol kontinentálneho PT) pokrýva v zime často sneh, ktorý niekedy spôsobuje nepriechodnosť ciest. V Lisabone panuje mierne podnebie, väčšina zrážok tu spadne medzi novembrom a januárom a priemerné teploty sa pohybujú medzi 14 C v zime a 29 C v lete. Na juhu prší pomerne málo, a to predovšetkým v zime. Priemerná teplota na Madeire činí 22 C v lete a 16 C v zime; dažďové zrážky tu prevažujú v zime a na menej chránenej severnej strane. Azorské ostrovy majú miernu klímu s celoročnými dažďami a vanúcimi silnými vetrami.

Zdravotná starostlivosť:

Zdravotná starostlivosť, najmä v súkromných zariadeniach je na dobrej úrovni. Ceny zdravotníckych úkonov v súkromných zariadeniach sú vyššie. Základný poplatok za návštevu súkromného lekára sa pohybuje v rozmedzí 60-100 EUR, rovnako aj v stomatologických ambulanciách a na pohotovosti. Poplatok za pohotovosť v štátnom zdravotnom zariadení je 25€. Odporúča sa, aby si občania SR prichádzajúci do Portugalska vybavili v SR (okrem Európskeho preukazu zdravotného poistenia) aj komerčné poistenie na cesty a pobyt zahrňujúce poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Od občanov SR sa pri vstupe do Portugalska nevyžadujú žiadne povinné očkovania ani potvrdenia o zdravotnom stave. Portugalsko nepredstavuje pre občanov SR zvýšené epidemiologické riziko.

Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia:

Pred vycestovaním sa oplatí stráviť niekoľko minút pri počítači a zistiť si na internete údaje o bezpečnostnej situácii v krajine, eventuálne aj v krajinách tranzitu. Aj počas pobytu odporúčame sledovať miestne informačné zdroje a v prípade zmeny situácie konať uvážlivo a bezpodmienečne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek. Odporúčame pred cestou vyplniť registračný formulár, určený pre občanov SR, cestujúcich do zahraničia. Dobrovoľnou registráciou zjednodušíte pomoc sebe, Vašim príbuzným a známym v situáciách, keď to budete naozaj potrebovať. Portugalsko patrí ku krajinám so stupňom bezpečnosti zodpovedajúcim štandardu krajín Európskej únie. Z hlavných bezpečnostných rizík pre návštevníkov treba upozorniť najmä na bežnú kriminalitu (vreckové a drobné krádeže) a z toho vyplývajúcu potrebu venovať pozornosť osobným veciam (batožina, kabelky, peňaženky...).

Práca v krajine: Od 01.05.2006 otvorilo Portugalsko svoje pracovné trhy aj iným občanom z členských krajín EÚ. Od tohoto dátumu sa môžu občania SR zamestnanť v krajine za rovnakých podmienok ako mieste obyvateľstvo.
Dôležité telefónne čísla: 112 – prvá pomoc (spoločný dispečing polície,zdravotníckej a požiarnej služby)

118 – informácie o národných telefónnych číslach
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
 • ikonka galerie
  26.02.2018
  | Aktivity veľvyslancov | Portugalsko
  Veľvyslanec SR v Portugalsku Oldřich Hlaváček odovzdal 22. februára 2018 v Palácio Conde de Penfiel v Lisabone poverovacie listiny Marii do Carmo Silveire, výkonnej tajomníčke Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín (CPLP).
 • ikonka galerie
  25.01.2018
  | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Portugalsko
  Slovenský diplomat Oldřich Hlaváček odovzdal v stredu (24. januára) v Lisabone poverovacie listiny do rúk prezidenta Portugalskej republiky Marcelo Rebelo de Sousa a oficiálne sa tak ujal funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Portugalskej republike.
 • 28.07.2017
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Portugalsko
  Veľvyslanectvo SR v Lisabone informuje, že v Portugalsku nadobudol platnosť zákon, ktorým bola do vnútroštátneho práva transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.
 • 18.06.2017
  | Aktivity ministra | Portugalsko
  V súvislosti s dnešnou tragickou udalosťou, keď pri požiari v strednom Portugalsku prišlo o život viac než 60 ľudí, zaslal dnes (18. júna 2017) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sústrastný telegram ministrovi zahraničných vecí Portugalskej republiky Augustovi Santos Silvovi. „Dovoľte mi, aby som v týchto hodinách bolesti a smútku vyjadril hlbokú sústrasť rodinám a blízkym obetí, ako aj solidaritu všetkým, ktorých táto bezprecedentná prírodná katastrofa zasiahla," uviedol minister M. Lajčák.
 • 01.06.2017
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Portugalsko
  Veľvyslanectvo SR v Lisabone naďalej odporúča venovať zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam v súvislosti s častými vreckovými krádežami najmä v centre Lisabonu, v lokalitách s hustejšou koncentráciou osôb a v električke č. 28.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: http://www.min-nestrangeiros.pt
Dôležité telefónne čísla: 112 – prvá pomoc (spoločný dispečing polície,zdravotníckej a požiarnej služby)

118 – informácie o národných telefónnych číslach
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

Zmluvný rámec spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a technologického rozvoja, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov vytvára príslušná medzivládna dohoda a jej výkonný program. Na jeho základe sa v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Portugalska - Instituto Camões uskutočňujú vedecké pobyty pracovníkov SAV v Portugalsku. Pre portugalských záujemcov ponúka slovenská strana študijné pobyty zamerané na výučbu slovenčiny, literatúry a krátkodobé vedecké pobyty.

Ekonomická univerzita v Bratislave rozvíja bilaterálnou dohodou podloženú spoluprácu s Vysokou školou sociálnych a politických vied Technickej univerzity v Lisabone, rovnako aj Právnická fakulta Univerzity Komenského s Právnickou fakultou Novej Lisabonskej Univerzity. Za zmienku stojí aj zaznamenávaný zvýšený záujem o štúdium medicíny na Slovensku na komerčnej báze (Bratislava, Martin, Košice).
V kultúre nás „európsky“ spája projekt európskeho hlavného mesta kultúry, kedy po portugalskom Guimarãesi a slovinskom Maribore prebrali v roku 2013 štafetu Košice a Marseille.

Krajania a krajanské komunity:

V Portugalskej republike evidujeme rozrastajúcu sa krajanskú komunitu v počte okolo 90 osôb. Uskutočňujú sa spoločné stretnutia českých a slovenských krajanov organizované striedavo českým a slovenským veľvyslanectvom v Lisabone. V Lisabone funguje občianske združenie Klub Čechov a Slovákov v Portugalsku. Klub má sprevádzkovanú aj webovú stránku: www.kcsp.pt a nachádza sa aj na facebook-u. Klub sa zaoberá záležitosťami týkajúcimi sa krajanskej komunity, ako aj šírením informácií a dobrého mena Slovenska a Českej republiky v Portugalsku.