Pozvánka pre slovenských podnikateľov do Namíbie

7.2.2013 | Ekonomické správy | Namíbia

Slovenské veľvyslanectvo v Južnej Afrike pozýva slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu v Namíbii. Súčasťou misie bude aj obchodno-investičný seminár krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko) v namíbijskom meste Windhoek, ktorý sa uskutoční 7. marca 2013 a na ktorom budú mať účastníci možnosť prezentovať svoje firmy, produkty a záujem o nadviazanie spolupráce. Namíbijská strana bude na seminári reprezentovaná viacerými predstaviteľmi vlády a vládnych agentúr a najvýznamnejšími podnikateľskými subjektami z Namíbie. Ako prioritné sektory posilnenia vzájomnej obchodnej spolupráce medzi krajinami V4 a Namíbiou sa určili energetika, automobilový priemysel, vodohospodárstvo, zdravotnícky, farmaceutický a kozmetický priemysel, elektrotechnický, stavebný, nábytkársky a ťažobný priemysel, nové technológie a rozvoj infraštruktúry. Organizátori zabezpečia pre firmy bilaterálne stretnutia s relevantnými namíbijskými podnikateľmi a predstaviteľmi vládnych inštitúcií a agentúr na podporu obchodu a investícií. Pre viac informácií kontaktujte ekonomickú diplomatku na Veľvyslanectve SR v Južnej Afrike na e-mailovej adrese katarina.kralikova@mzv.sk alebo na telefónnom čísle +27-(0)-83- 56-77-70-3.