Pracovná návšteva PPV a MiZVaEZ SR M. Lajčáka v Lichtenštajnskom kniežatstve

18.3.2016 | Aktivity ministra | Lichtenštajnsko
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák uskutoční v dňoch 20. -21. 3. 2016 pracovnú návštevu Lichtenštajnského kniežatstva. S ministerkou zahraničných vecí, vzdelávania a kultúry Aureliou Frickovou bude rokovať  o bilaterálnych otázkach, vzťahoch EÚ-Lichtenštajnsko a oboznámi ju s prioritami SK PRES 2016. V multilaterálnej agende pôjde o aktuálne zahranično-politické témy akými sú migrácia, Brexit, Sýria a Ukrajina. M. Lajčák vystúpi na kolokviu „Zosúladenie princípov sebaurčenia a územnej celistvosti: modely samosprávy ako nástroja na podporu mieru a stability v Európe“(Reconciling Self-determination and Territorial Integrity: Models of Self-Governance as Tools to Promote Peace and Stability in Europe). Hlavnou témou sú aktuálne sebaurčovacie procesy v Európe.