Pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR Dany Meager v Kazachstane

2.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kazachstan

Štátna tajomníčka Ministerstva financií SR a splnomocnenec vlády SR pre vyjednávanie o ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. storočia Dana Meager v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Kazachstane Milana Kollára navštívila 29. marca 2019 kľúčový logistický uzol projektu obnovenej Hodvábnej cesty na území Kazachstanu – Špeciálnu ekonomickú zónu Chorgos Východná brána a Medzinárodné centrum prihraničnej spolupráce Chorgos. Na stretnutí s vedením obidvoch organizácií prerokovala možnosti spolupráce so SR a vzájomnej koordinácie aktivít v rámci budovania transportno-logistických kapacít v Kazachstane a v SR, ktoré budú súčasťou tranzitnej trasy na obojstrannú prepravu tovarov medzi Čínou a Európou.