Pracovné stretnutie veľvyslanca Slovenskej republiky v Brazílii s ministrom turizmu federálneho štátu štátu Rio de Janeiro

2.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Brazília

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Brazílii Milan Zachar uskutočnil 1. apríla 2019 pracovné stretnutie s ministrom turizmu federálneho štátu Rio de Janeiro Otaviom Santosom Silva Leite. M. Zachar informoval ministra o Memorande o porozumení, ktoré bolo podpísané medzi Ministerstvom turizmu Brazílie a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 3. októbra 2018 a ktoré tvorí základ pre spoluprácu oboch krajín v oblasti rozvoja cestovného ruchu v nasledujúcich piatich rokoch. V stručnosti tiež oboznámil brazílskeho ministra so značkou SR Good Idea Slovakia a predstavil jednotlivé kategórie turizmu na Slovensku, ktoré môžu byť zaujímavé pre brazílskych turistov. S ministrom sa dohodli, že budú iniciovať účasť turistických operátorov oboch krajín na konkrétnych výstavách cestovného ruchu s cieľom predstaviť brazílskej verejnosti širokú ponuku možností turistického ruchu na Slovensku a na lepšie spoznanie tejto destinácie.