Premietanie filmu Masaryk

7.11.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Dánsko

 

Oslavy 100. výročia založenia Československa vyvrcholili 28. októbra 2018 dánskou premiérou filmu Masaryk za prítomnosti jeho hlavných protagonistov – herca Karla Rodena a producenta Rudolfa Biermanna, ktorí po skončení premietania odpovedali na otázky publika. Premietanie filmu Masaryk sa uskutočnilo v priestoroch dánskeho filmového inštitútu Cinemateket, po ktorom nasledovalo drobné pohostenie a čaša vína pre vyše 180 hostí.