Príležitosti pre slovenských podnikateľov v ropnom sektore v Seychelskej republike

28.6.2013 | Ekonomické správy | Seychely

Seychelská republika znovu otvára svoje pobrežné šelfy na geologický prieskum a vrty za účelom hľadania nálezísk ropy a zemného plynu. V ostatných dvoch rokoch seychelské úrady renovovali príslušné zákony a modelovú zmluvu o ťažbe ropy a nevydávali žiadne povolenia na prieskum.

Séria nálezov ropy a plynu vo východnej Afrike zvýšila pravdepodobnosť, že vo výhradnej ekonomickej zóne v mori okolo seychelských ostrovov (1,3 mil. km2) sa tieto suroviny nachádzajú. Dobré perspektívy naznačujú aj výsledky troch doteraz realizovaných vrtov.

Slovenskí záujemcovia, prípadne konzorciá so slovenskou účasťou, sa môžu zúčastniť vo verejných súťažiach na pridelenie územia na geologický prieskum. Potrebné informácie je možné získať na www.petroseychelles.com.Príležitosti pre slovenských podnikateľov v ropnom sektore v Seychelskej republike