Program predsedníckeho Tria by mal mať jasnú pridanú hodnotu

5.3.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | Slovensko a Európska únia | Malta

Spoločný program predsedníckeho Tria v Rade EÚ – Holandska, Slovenska a Malty – by mal byť stručný, strategický a s jasnou pridanou hodnotou. Trojica krajín sa na tom zhodla počas konzultácií 3. - 4. marca v maltskej Vallette. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík.

„Chceme vyslať silný politický signál, že únia sa sústredí na podstatné veci, ktoré majú reálny dopad na každodenný život občanov,“ povedal P. Javorčík. Príkladom je podľa neho projekt energetickej únie alebo elektronický obchod, tzv. e-commerce.

18-mesačný program nášho Tria by mal byť hotový v novembri 2015 a byť v súlade s piatimi prioritami Strategickej agendy Európskej rady: únia zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti; únia chrániaca všetkých občanov; energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou; únia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; únia ako silný globálny hráč.

Program Tria Holandsko – Slovensko – Malta má byť navyše stručnejší v porovnaní s terajšími zvyklosťami. Súčasné programy mávajú aj stovku strán, čo z nich robí komplikované dokumenty. „Aj v tom by sa mohla odraziť naša vízia a snaha robiť veci inak, teda efektívnejšie a zrozumiteľnejšie samotným občanom,“ spresnil štátny tajomník Javorčík.

Počas tohto roka sa Slovensko sústredí aj na prípravu špecifických obsahových priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V tejto súvislosti sa na budúci týždeň (12. marca) koná už 3. workshop Národného konventu, tentoraz na tému energetickej únie, ktorá má v praxi, okrem iného, znamenať cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu. Workshop je otvorený odbornej i širšej verejnosti.

Rezort diplomacie je hlavný koordinátor príprav na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Slovensko sa ujme predsedníckej funkcie 1. júla 2016. Spolu s Holandskom a Maltou tvorí tzv. predsednícke Trio, ktorého členovia postupne predsedajú Rade EÚ od januára 2016 do konca júna 2017.

Slovensko na stretnutí tria zastupoval štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Foto: Jeremy Wonnacott. Slovensko na stretnutí tria zastupoval štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Foto: Jeremy Wonnacott. Slovensko na stretnutí tria zastupoval štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Foto: Jeremy Wonnacott. Slovensko na stretnutí tria zastupoval štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Foto: Jeremy Wonnacott.