Prvá návšteva ministra zahraničných vecí Islandu v Bratislave

12.3.2015 | Aktivity ministra | Island

Bratislava (12. marca) – Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal dnes v Bratislave svojho islandského rezortného kolegu Gunnara Bragi Sveinssona, ktorý prišiel na Slovensko ako vôbec prvý minister zahraničných vecí Islandu. Bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo pred ministerskou schôdzkou krajín strednej a severnej Európy, ktorá sa začne podvečer vo Vysokých Tatrách.

Ministri M. Lajčák a G. B. Sveinsson spolu prediskutovali vývoj v oboch krajinách s akcentom na obojstrannú snahu o zdynamizovanie a rozšírenie dvojstrannej spolupráce. Vzhľadom na dobrý politický dialóg a spoločné hodnotové základy SR a Islandu sa pozornosť sústredila najmä na možnosti posilnenia kontaktov v ekonomickej a akademickej oblasti. Island je pre SR okrem iného zaujímavý z hľadiska možných spoločných projektov v oblasti vedy a výskumu, inovácií a využívania geotermálnej energie.

V súčasnosti existuje tesná spolupráca v oblasti vzdelávania v podobe výmenných pobytov študentov medicíny. Na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine študuje približne 90 islandských študentov, na Univerzite veterinárnej medicíny a farmácie v Košiciach traja, pričom ich počty sa z roka na rok zvyšujú.

Minister M. Lajčák sa s G. B. Sveinssonom dotkol aj otázok spolupráce Islandu s Európskou úniou, s ktorou Island donedávna rokoval o vstupe, no po posledných parlamentných voľbách vyjednávania zastavil a v súčasnosti o členstvo nemá záujem, hoci vzťahy s EÚ a jej členskými krajinami považuje za prioritné.

Minister M. Lajčák v rámci diskusie o európsko-islandskej spolupráci ocenil príspevok Islandu do tzv. Severských fondov, z ktorých sa financujú projekty v novších členských krajinách EÚ, vrátane Slovenska.