Rakúsko - podmienky prechodu hraníc, cestovania a karantény

11.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Rakúsko

Režim vstupu do Rakúska

Rakúsko opäť liberalizovalo svoj hraničný režim  so všetkými krajinami EÚ mimo Španielska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negativneho testu na COVID-19 a reštartovanie hraničného režimu schengenského typu;

 

Pri ostatných krajinách sveta po návrate do Rakúska naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom COVID-19 alebo (až do jeho predloženia) zotrvať v domácej karanténe.

 

Rovnako pri tranzite z vyššie neuvedených krajín (bez preukázania sa negat. testom COVID-19) naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie);

 

Od 16. júna 2020 na rovnakom princípe liberalizuje Rakúsko aj svoj hraničný režim s Talianskom, ale pre taliansky región Lombardsko bude vydané cestovné odporúčanie s výstrahou. Hranice so Španielskom (letecké spojenia) by sa mali opäť liberalizovať od 1. júla 2020;

 

 

Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne. Odporúča stráviť letnú dovolenku v Rakúsku. „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní v lete 2020!“

 

 

POVINNOSŤ OCHRANY NOSA A ÚST (RÚŠKO), ktorá bola zavedená od 13. apríla 2020, sa naďalej v Rakúsku vyžaduje v zásade vždy pri skrátení vzdialenosti medzi osobami na menej ako jeden meter, konkrétne najmä:

  • v prípade prepravy v osobných motorových vozidlách pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti sediacich v rovnakom vozidle, a to pri každom členovi osádky vozidla. Usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli maximálne dve osoby vrátane vodiča;
  • v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb a v interiérových priestoroch (hlavne: zdravotnícke zariadenia, lekárne a úrady, pokuta za priestupok je vo výške 3 600 eur). V jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).
  • v jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

 

 

 

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Železničná spoločnosť ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami. Od 23. mája 2020 sú opäť povolené vlakové spojenia so Švajčiarskom a Lichtejnštajnskom.

 

 

Letisko Schwechat

V rámci postupného uvoľňovania bol zrušený zákaz letových spojení so Švajčiarskom. Od 15. júna 2020 začína postupne obnovovať svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Austrian Airlines a Laudamotion.

 

 

Postupne obnovuje pravidelné letecké spojenia aj spoločnosť Wizzair a určite budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti. Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (pozn. pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.

 

Nakoľko sa od 5. júna 2020 opäť uvoľnil hraničný režim medzi Slovenskom a Rakúskom, môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR, alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa.  

 

Občanom SR bez možnosti vyzdvihnutia/odvozu z letiska Schwechat pripomíname, že bola opäť obnovená medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom. Dopravcovia konkrétne autobusové a vlakové spoje budú nasadzovať postupne v najbližších dňoch, keďže je nevyhnutné logisticky sa zladiť aj s dopravnými partnermi.   

 

 

 

 

Od 6. júna 2020 napríklad začal premávať autobus spoločnosti Slovak Lines do Viedne, t.j. aj na a z letiska Schwechat.

 

UPOZORNENIE:

Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných ako 19 štátov označených platným opatrením Úradom verejného zdravotníctva SR č. 4739/2020 (teda okrem Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska) je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4739/2020 - zrušenie štátnej karantény  (pdf; 157.23 KB)

 

Pokiaľ prilietate z krajiny, s ktorou SR ešte neuvoľnila svoj hraničný režim, môžete si dať urobiť platený test na COVID-19 aj po prílete priamo na letisku.

 

 

Režim vstupu do SR

Tento režim je plne v kompetencii úradov v SR. Odporúčame  všetkých vždy čítať aktuálne nariadenie ÚVZ SR aj ďalšie podrobné informácie a prípadné nejasnosti konzultovať priamo prostredníctvom príslušných webových stránok:

 

 

V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky , Slovenská republika od 10. júna 2020 uvoľnila opatrenia na hraničných priechodoch pre osoby pri návrate z 19 európskych krajín. (Pri návrate/príchode z Rakúska, Čiech alebo Maďarska je vstup do SR už opäť úplne liberalizovaný, t.j. bol plne obnovený schengenský režim)


 

Pri cestovaní do krajín zvyšku sveta naďalej rezort diplomacie odporúča necestovať a pri návrate z nich je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.


Ak pricestujú osoby z tretích krajín, kde nie je možné vykonať test (teda sa ním nevedia preukázať rovno pri návrate), môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. Po príchode tak vedia aj do 2 dní poskytnúť výsledok testu na svojmu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (pozn. v mieste bydliska/pobytu v SR po návrate) a následne podstúpia druhé testovanie najskôr po 5 dňoch už v réžii daného regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po celý čas, okrem testovania sa takéto osoby musia zdržiavať v domácej izolácii. Ak nemôžu byť v domácej izolácii, môžu byť aj v hoteli. Rovnako ak sa nemôžu dať otestovať deti v zahraničí, môžu tak urobiť hneď po príchode na Slovensko.


Pre objednanie na test COVID-19 ešte pred návratom/príchodom na Slovensko (zo zahraničia) je potrebné kontaktovať, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta pobytu), ktorý poskytne všetky ďalšie detaily a pokyny.

 

Kontakty na jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva

 


Od 28. mája 2020 sa opäť otvára hraničný priechod: Záhorská Ves – Angern (kompa), a to s prevádzkovou dobou v čase od 05.00 – 19.00 h.
 

Tranzit cez SR majú voľný občania EÚ vracajúci sa do domovskej krajiny. Ministerstvo vnútra SR ďalej pre ostatných tranzitujúcich štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov prechádzajúcich územím SR bez zastavenia zriadilo výnimku z karantény za podmienky predloženia potvrdenia. O výnimku sa žiada na e-mail uvedený na formulári žiadosti. Výlučným adresátom je ministerstvo vnútra SR a je potrebné ďalej sa riadiť jeho odpoveďou na žiadosť:

 

docx Potvrdenie pre trazit cez územie Slovenskej republiky  (docx; 12.91 KB)