Rakúsko - podmienky prechodu hraníc, cestovania a karantény

25.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Rakúsko

Od 16. júna Rakúsko uvoľnilo svoj hraničný režim  so všetkými krajinami EÚ mimo Španielska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Bez obmedzení je možné vstúpiť do Rakúska aj zo štátov: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negat. testu na COVID-19 a reštartovanie hraničného režimu schengenského typu;

 

Pri Španielsku, Portugalsku, Švédsku a Veľkej Británii, ako aj pri ostatných krajinách Európy a sveta po návrate do Rakúska naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negat. testom COVID-19 nie starším ako štyri dni alebo zotrvať v štrnásť dňovej domácej karanténe (až do predloženia negat. testu). Rovnako pri tranzite z vyššie neuvedených krajín (bez preukázania sa negat. testom COVID-19) naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie);

 

Zatiaľ platia cestovné varovania Rakúska pre krajiny: Veľká Británia, Portugalsko, Rusko, Švédsko, Španielsko, Turecko, Ukrajina a Bielorusko. Pre Taliansko platí čiastočné varovanie pre región Lombardsko.

 

 

Hranice so Španielskom (letecké spojenia) by sa mali opäť otvoriť od 1. júla 2020;

 

 

Prípadné ďalšie podrobnosti (vaše individuálne okolnosti) je potrebné komunikovať so zamestnávateľom alebo s organizátorom cesty či s poskytovateľom pobytu v Rakúsku;

 

 

Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne. Odporúča stráviť letnú dovolenku v Rakúsku (hotelové a turistické služby opäť fungujú aj keď niekedy v osobitnom režime). „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní v lete 2020!“

 

POVINNOSŤ OCHRANY NOSA A ÚST (RÚŠKO), ktorá bola zavedená od 13. apríla 2020, sa naďalej v Rakúsku vyžaduje v zásade vždy pri skrátení vzdialenosti medzi osobami na menej ako jeden meter, konkrétne najmä:

  • v prípade prepravy v osobných motorových vozidlách pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti sediacich v rovnakom vozidle, a to pri každom členovi osádky vozidla. Usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli maximálne dve osoby vrátane vodiča;
  • v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb a v interiérových priestoroch (hlavne: zdravotnícke zariadenia, lekárne, kaderníctva a úrady. Pokuta za priestupok je vo výške 3 600 €);
  • v jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

 

 

 

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Železničná spoločnosť ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami. Od 23. mája 2020 sú opäť povolené vlakové spojenia so Švajčiarskom a Lichtejnštajnskom.

 

 

Letisko Schwechat

V rámci postupného uvoľňovania bol zrušený zákaz letových spojení so Švajčiarskom. Od 15. júna 2020 začína postupne obnovovať svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Austrian Airlines a Laudamotion.

 

 

Postupne obnovuje pravidelné letecké spojenia aj spoločnosť Wizzair a určite budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti. Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (pozn. pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.

 

Od 5. júna 2020 môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR, alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa. 

Cez letisko Schwechat sa bez akýchkoľvek problémov okrem občanov EÚ s už aktuálne voľným vstupom do Rakúska (t.j. Andorra, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Vatikán) dostanú aj všetci ostatní občania EÚ a ďalej tiež občania tretích krajín, ktorí sa preukážu platným D-vízom alebo platným povolením na pobyt v SR + dôveryhodne preukážu, že po pristátí rovno tranzitujú ďalej do SR. Za platné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom TAXI a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR.

 

 

Tranzitovať z letiska domov do SR môžu teda aj občania SR alebo s platným povolením k pobytu v SR prilietajúci z krajín, s ktorými Rakúsko ešte opäť neotvorilo hraničný režim.

 

Pre prípad problémov pri odlete (vzhľadom na stále platné obmedzenia vstupu do Rakúska - negatívny test COVID-19 alebo 14-dňová domáca karanténa - pre krajinu odletu pripájame príslušné usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku potvrdzujúce, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený. Tento dokument odporúčame si vytlačiť a predložiť leteckej spoločnosti v prípade problémov pri nástupe do lietadla.

 

 

UPOZORNENIE: Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných, "zdravotne bezpečných krajín" v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, platí povinnosť pri návrate do SR predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hodín.

 

Ak osoby prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici.

 

Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Tieto osoby musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
 
 

Ak tieto osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre upresnenie podmienok testovania.
 

 

Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat
 

 


Od 28. mája 2020 sa opäť otvorila hraničný priechod: Záhorská Ves – Angern (kompa), a to s prevádzkovou dobou v čase od 05.00 – 19.00 h.