Rakúsko - podmienky prechodu hraníc, cestovania a karantény

1.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Rakúsko

Od 16. júna Rakúsko uvoľnilo svoj hraničný režim  so všetkými krajinami EÚ mimo Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie.

 

Bez obmedzení je možné vstúpiť do Rakúska aj zo štátov: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negatívneho testu na COVID-19.

 

V prípade príchodu/návratu z Portugalska, Švédsku a Veľkej Británii, ako aj pri ostatných krajinách Európy a sveta po návrate do Rakúska naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negat. testom COVID-19 nie starším ako štyri dni alebo zotrvať v štrnásť dňovej domácej karanténe (až do predloženia negat. testu). Rovnako pri tranzite z vyššie neuvedených krajín (bez preukázania sa negat. testom COVID-19) naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie);

 

Zatiaľ naďalej platia cestovné varovania Rakúska pre krajiny: Západný Balkán: Albánsko, Bosna-Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, ďalej pre Veľkú Britániu, Portugalsko, Rusko, Švédsko, Španielsko, Turecko, Ukrajinu a Bielorusko. Pre talianske Lombardsko a časti Severného Porýnia Vestfálska v Nemecku platí čiastočné varovanie.

 

 

Napriek tomu, že EÚ od 1. júla odporučila postupné koordinované otvorenie hraníc so 14 štátmi, Rakúsko aj naďalej zatiaľ zakazuje vstup príslušníkov „tretích štátov“ z mimo hraníc EÚ / Schengenu.

 

Prípadné ďalšie podrobnosti (vaše individuálne okolnosti) je potrebné komunikovať so zamestnávateľom alebo s organizátorom cesty či s poskytovateľom pobytu v Rakúsku;

 

 

Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne. Odporúča stráviť letnú dovolenku v Rakúsku (hotelové a turistické služby opäť fungujú aj keď niekedy v osobitnom režime). „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní v lete 2020!“

 

Aj keď bolo od 1. júla 2020 výrazne redukované nariadenie dodržiavať BEZPEČNÝ ODSTUP MEDZI OSOBAMI NEŽIJÚCIMI V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI NAJMENEJ 1 meter, zostáva toto opatrenie určujúce pri definovaní povinnosti použiť ochranu úst a nosa (rúško). Pokiaľ vo verejných interiérových uzatvorených priestoroch nie je možné primerane daným podmienkam zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti minimálny odstup 1m (mimo obchody a gastro prevádzky), potom sa nariaďuje ochrana úst a nosa.


V platnosti zostalo zatiaľ i nariadenie pre prepravu osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti v osobných uzatvorených motorových vozidlách, že usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli max. 2 osoby vrátane vodiča. Pokiaľ nie je možné vzhľadom na dané podmienky toto nariadenie dodržať, má sa použiť ochrana úst a nosa. Dodržanie odstupu sa netýka hromadnej prepravy osôb v autobusoch, vo vozidlách ozubených železníc, v lanovkách alebo na výletných lodiach.


Povinnosť nosiť ochranu úst a nosa (rúško) bola od 1. júla 2020 v Rakúsku výrazne redukovaná (zrušená bola u pracovníkov gastro prevádzok) a aktuálne platí výlučne:

  • v prostriedkoch mestskej hromadnej prepravy osôb, vo vozidlách TAXI a obdobných služieb a v interiérových priestoroch (vyslovene iba: zdravotnícke zariadenia, lekárne a úrady. Pokuta za priestupok je vo výške 3 600 €);
  • v jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

 

Zrušenie povinnosti nosiť rúško zároveň neznamená, že by nebola zodpovedne a primerane odporúčaná.

 

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Postupne sa paralelne s uvoľňovaním hraničného režimu obnovujú aj medzinárodné spojenia (v súlade s pôvodnými grafikonmi).

 

Letisko Schwechat

V rámci postupného uvoľňovania bol zrušený zákaz letových spojení so Švajčiarskom. Od 15. júna 2020 začína postupne obnovovať svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Austrian Airlines a Laudamotion.

 

 

Postupne obnovuje pravidelné letecké spojenia aj spoločnosť Wizzair a určite budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti. Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (pozn. pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.

 

Od 5. júna 2020 môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR, alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa. 

Cez letisko Schwechat sa bez akýchkoľvek problémov okrem občanov EÚ s už aktuálne voľným vstupom do Rakúska (t.j. Andorra, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Vatikán) dostanú aj všetci ostatní občania EÚ a ďalej tiež občania tretích krajín, ktorí sa preukážu platným D-vízom alebo platným povolením na pobyt v SR + dôveryhodne preukážu, že po pristátí rovno tranzitujú ďalej do SR (aj ústnou formou). Za platné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom TAXI a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

 

 

Tranzitovať z letiska domov do SR môžu teda aj občania SR alebo s platným povolením k pobytu v SR prilietajúci z krajín, s ktorými Rakúsko ešte opäť neotvorilo hraničný režim.

 

Pre prípad problémov pri odlete (vzhľadom na stále platné obmedzenia vstupu do Rakúska - negatívny test COVID-19 alebo 14-dňová domáca karanténa - pre krajinu odletu pripájame príslušné usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku potvrdzujúce, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený. Tento dokument odporúčame si vytlačiť a predložiť leteckej spoločnosti v prípade problémov pri nástupe do lietadla.

 

 

Obnovená je medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom.

 

 

UPOZORNENIE: Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných, "zdravotne bezpečných krajín" v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, platí povinnosť pri návrate do SR predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hodín.

 

Ak osoby prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici.

 

Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Tieto osoby musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
 
 

 

Ak tieto osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre upresnenie podmienok testovania.
 

 

Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat
 

 


Od 28. mája 2020 sa opäť otvoril hraničný priechod: Záhorská Ves – Angern (kompa), a to s prevádzkovou dobou v čase od 05.00 – 19.00 h.