Recepcia pri príležitosti 100. výročia založenia Československa

7.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Dánsko

 

Veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky v Dánskom kráľovstve zorganizovali 25. októbra 2018 slávnostnú recepciu pri príležitosti 100.výročia založenia Československa. Recepcia, ktorú slávnostne otvoril veľvyslanec ČR Radek Pech a veľvyslanec SR Miroslav Wlachovský, sa uskutočnila na pôde českého veľvyslanectva pre zástupcov diplomatického zboru, partnerov a predstaviteľov krajanskej komunity.

 

Veľvyslanec M. Wlachovský v úvode svojho príhovoru zdôraznil atribúty demokracie a humanizmu, ktoré reprezentovali výnimočnosť Československa v čase svojho vzniku. Spomenul tiež zásluhy Masaryka, Štefánika a Beneša, ako aj úlohu Československých légií. Zodpovedal na otázku, čo priniesol prvý spoločný štát Slovákom a vymenoval najdôležitejšie medzníky našich novodobých dejín v podobe pádu železnej opony, rozdelenia a vstupu do európskych a atlantických štruktúr. V závere vyzdvihol odkaz Československa pre dnešnú dobu a skonštatoval, že demokracia, medzinárodný poriadok založený na pravidlách a vzájomná spolupráca vytvárajú najlepší rámec pre ďalšiu spoluprácu našich národov, ako aj fakt, že najlepším rámcom tejto spolupráce a jej rozvoja je členstvo oboch krajín v Európskej únii. Pozvanie prijalo vyše 260 hostí, ktorí ocenili tradičnú slovenskú a českú gastronómiu.