Rokovania politických riaditeľov rezortov zahraničia krajín V4 a Kórejskej republiky v Soule

27.3.2019 | Aktivity ministerstva | Slovensko a V4 | Kórejská republika

Pod vedením Slovenskej republiky ako predsedníckej krajiny Vyšehradskej štvorky sa konali 26. marca 2019 v Soule rokovania politických riaditeľov rezortov zahraničných vecí krajín V4 a Kórejskej republiky. Slovensko zastupoval generálny riaditeľ Politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marián Jakubócy. Politickí riaditelia prerokovali s námestníkom ministerky zahraničných veci Yoon Soongu aktuálny stav vzájomných politických vzťahov, ďalšie možnosti posilnenia ekonomickej spolupráce, ako aj spoločných projektov v krajinách Východného partnerstva. 

 

Politických riaditeľov krajín V4 prijala aj ministerka zahraničných veci Kang Kyung-wha. Začiatkom júna je plánovaná jej návšteva na Slovensku, počas ktorej sa uskutoční aj spoločne rokovanie s ministrami zahraničných veci V4. Od tohto, v poradí tretieho, stretnutia na úrovni ministrov sa očakávajú nove impulzy k spolupráci medzi V4 a Kórejskou republikou.