Rozhodnutie vlády Austrálskeho zväzu o zaradení Slovenskej republiky do nového vízového systému " e-visitors "

1.5.1970 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Austrália

Vláda Austrálie rozhodla o zaradení SR do nového vízového systému e-visitors, čím dôjde k zjednoteniu vízového režimu pre všetky ČK EÚ. Týmto krokom odstránila nerovnosť vízového režimu medzi starými a novými ČK EÚ. Vízový systém e-visitors bude prístupný pre všetkých občanov SR na webovej stránke www.immi.gov.au/e visa/visitors.htm od 27.10.2008.

E-Visitors je systém elektronickej online aplikácie slúžiaci k získaniu víza. Nový systém umožňuje občanom EÚ, vrátane občanov SR, získať bezplatne víza na turistickú, či obchodnú návštevu Austrálie. Osoba, ktorej bude udelené prostredníctvom tejto bezplatnej aplikácie vízum, ktoré bude platiť 12 mesiacov odo dňa udelenia, bude môcť opakovane navštíviť Austráliu, pričom dĺžka pobytu nesmie presiahnuť lehotu 3 mesiacov na každý vstup. Žiadateľ zadáva do aplikačného systému aj svoju e-mailovú adresu, na ktorú mu prakticky obratom príde odpoveď na jeho žiadosť, ktorú si má možnosť aj vytlačiť, s uvedením doby platnosti a podmienok pobytu. Súhlas s udelením víza nie je potrebné mať pri ceste do Austrálie pri sebe z dôvodu, že dáta o žiadateľovi sa podaním žiadosti automaticky vkladajú do elektronického systému na všetkých hraničných priechodoch Austrálie. Ak žiadateľ nedisponuje e-mailovou schránkou, tak po ukončení vyplnenia žiadosti v cestovnej kancelárii alebo pri kúpe letenky, mu bude pridelené tzv. „tracking number“, pomocou ktorého si online prečíta odpoveď rovnako s možnosťou jej vytlačenia. V prípade neudelenia víza bude žiadateľovi oznámený aj dôvod zamietnutia, aby mohol prípadnú prekážku, pre ktorú mu vízum nebolo udelené, odstrániť. Po odstránení prekážky môže byť žiadosť prostredníctvom systému opätovne podaná.

Systém e-visitors nahrádza pôvodný systém ETA, ktorý bol doteraz k dispozícii len pre 17 členov EÚ.