Rozvojová a humanitárna pomoc ako silná „pomôcka“ pri riešení migračnej krízy

26.10.2015 | Aktivity štátnych tajomníkov | Oficiálna rozvojová pomoc | Sýrska arabská republika | Luxembursko

Luxemburg (26. október 2015) – Slovensko prispeje do jednotlivých nástrojov určených na riešenie aktuálnej migračnej krízy celkovou sumou takmer šesť miliónov EUR. Na rokovaní rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci o tom informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Igor Slobodník.

„Od začiatku migračnej krízy podčiarkujeme potrebu zaoberať sa nielen dôsledkami, ale aj koreňmi krízy,“ uviedol I. Slobodník. Vyzdvihol napríklad úlohu Núdzového zvereneckého fondu pre Afriku (Trust Fund for Africa), kam prispejeme sumou 500-tisíc EUR.

„Je dobrou správou, že na novembrovom summite EÚ a afrických krajín bude podpísaná zakladajúca zmluva k núdzovému fondu, pretože pomôže riešiť príčiny migrácie priamo na africkom kontinente,“ doplnil štátny tajomník. Členské štáty únie budú pravidelne informované o využití prostriedkov.

Podľa I. Slobodníka Slovensko podporuje „intenzívny dialóg s krajinami pôvodu v zmysle partnerstva a spoločnej zodpovednosti.“ „Udržateľné riešenie nie je pritom len o súčasnej kríze, ale aj o prevencii ďalších kríz, a to cez riešenie socioekonomických príčin či nestabilnej politickej situácie.“

Medzi ďalšími príspevkami Slovenska figurujú: 3 mil. EUR Zvereneckému fondu pre Sýriu (MADAD); 600-tisíc EUR pre UNHRC; 400-tisíc EUR Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM); 400-tisíc EUR pre UNICEF; 300-tisíc EUR Svetovému potravinovému programu OSN (100-percentné navýšenie ostatného príspevku); a 300-tisíc EUR Rozvojovej banke Rady Európy.

„V prípade fondu pre Sýriu, ktorý pomáha priamo utečencom, je dôležité nasmerovať prostriedky do najviac dotknutých tranzitných krajín, západný Balkán nevynímajúc,“ uviedol štátny tajomník MZVaEZ SR. Fond sa zameriava na integráciu sýrskych utečencov a ich ďalšiu perspektívu.

V súčasnosti ide o: pomoc sýrskym deťom v Turecku; regionálny program pre univerzitných študentov v Iraku, Jordánsku, Libanone a Turecku; pomoc nezamestnaným sýrskym utečencom cez krátkodobé práce, tréningy či komunitnú činnosť. V dlhodobejšom horizonte by fond mohol slúžiť aj na post-konfliktnú rekonštrukciu Sýrie.