S veľvyslankyňou D. Geels o pripravovanej návšteve Nového Zélandu

29.4.2015 | Aktivity ministerstva | Aktivity ministra | Nový Zéland

Bratislava (29. apríla) - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal dnes v Bratislave veľvyslankyňu Nového Zélandu pre Slovensko so sídlom vo Viedni Deborah Geelsovú.

Slovensko a Nový Zéland sú pripravené zintenzívniť vzájomné kontakty praktickou spoluprácou. Tá má nielen bilaterálny, ale aj regionálny rozmer v podobe vzťahov Nového Zélandu s EÚ a globálny rozmer na pôde OSN, kde ako malé štáty máme podobné videnie globálnych otázok. V oblasti dvojstrannej spolupráce je pre obe krajiny zaujímavá výmena skúseností a expertízy – v prípade Slovenska napríklad znalosťou Balkánu alebo postsovietskeho priestoru.

Slovensko má tiež záujem o rozšírenie možností exportu a najmä spoluprácu v oblasti inovácií, ktorá – na rozdiel od obchodnej výmeny – nie je až tak limitovaná geografickou vzdialenosťou. Toto všetko bude predmetom podrobnejších diskusií počas pripravovanej návštevy ministra M. Lajčáka na Novom Zélande, ktorá bude spojená aj s cestou do Malajzie a Austrálie.