Seminár o cestovnom ruchu v SR

5.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Brazília

 

V priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Brazílii sa 30. októbra 2018 konal seminár o cestovnom ruchu v SR, ktorý pripravili vedúci ZÚ SR v Brazílii Milán Cigáň a ekonomická diplomatka Lucia Langer v spolupráci s jednou z najstarších cestovných kancelárií Abraeutur (agentúra vznikla v roku 1840). Na seminári sa zúčastnili 48 majitelia cestovných kancelárii pôsobiacich v štáte Distrito Federal (DF), rovnako tiež zástupca Ministerstvom cestovného ruchu Brazílskej federatívnej republiky a zástupca leteckej spoločnosti TAP. Po seminári mali účastníci možnosť ochutnať slovenské víno a tradičné potraviny, medzi ktorými nechýbali ani bryndzové halušky. 

 

Cieľom seminára bolo za pomoci jednej z najdlhšie pôsobiacej cestovnej kancelárie na brazílskom trhu spropagovať Slovensko ako atraktívnu cestovnú destináciu s mnohými historickými pamiatkami, prírodnými unikátmi, hradmi, minerálnymi prameňmi, kúpeľmi a krásnou prírodou za dostupné ceny a zároveň nadviazať na podpis Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvom cestovného ruchu Brazílskej federatívnej republiky (podpísané v Brazílii 3. októbra 2018), ktorého zámerom je rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, ako aj vzťahy medzi oficiálnymi turistickými agentúrami oboch krajín. Rovnako sa počas podujatia podarilo úspešne spropagovať slogan Good idea Slovakia.