Seminár o situácii vo východnom Stredomorí

1.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Turecko

Turecké Centrum pre euroázijské štúdie AVIM zorganizovalo podujatie venované súčasnej situácii vo východnom Stredomorí, predovšetkým vo svetle novoobjavených nálezísk uhľovodíkových plynov vo výsostných vodách ostrova Cyprus. Jedným z hlavných rečníkov na seminári bol prof. Dr. Ata Atun, bývalý poradca lídra tureckocyperskej komunity a v súčasnosti dekan Stavebnej fakulty Cyprus Science University so sídlom v meste Kyrenia v severnej, tureckocyperskej časti rozdeleného ostrova. 

 

Prof. Atun v úvode priblížil históriu spoločného života oboch cyperských komunít z pohľadu tureckocyperskej komunity a zameral sa na aktuálny stav hľadania spravodlivého a trvalého riešenia, ktoré by bolo akceptovateľné príslušníkmi oboch komunít. Prof. Atun popísal situáciu súvisiacu s nedávnym objavením nerastných surovín a prízvukoval legitímne práva tureckých Cyperčanov vzťahujúce sa na tieto prírodné zdroje.       

 

Vo svojom vstupe veľvyslankyňa Slovenskej republiky Anna Tureničová vyjadrila nádej, že aj tieto ekonomické záujmy prispejú k znovu otvoreniu rokovaní o cyperskom probléme na najvyššej úrovni pod záštitou OSN. Zároveň priblížila úlohu slovenskej diplomacie ako sprostredkovateľa bikomunitného dialógu medzi oboma komunitami, ktorý je často jediným komunikačným kanálom medzi lídrami politických strán z oboch častí rozdeleného ostrova a ktorý si toho roku pripomenie 30 rokov svojej existencie. Prof. Atun za prítomnosti početných zástupcov diplomatického zboru, akademickej obce a predstaviteľov politického života verejne poďakoval vláde Slovenskej republiky za dlhoročnú nezištnú pomoc a vyzdvihol prínos tejto iniciatívy pre mierové spolunažívanie všetkých obyvateľov na ostrove.