Singapurské výzvy na predkladanie inovatívnych riešení

15.2.2016 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Výskum, vývoj a inovácie | Singapur

Obchodná komora „Singapur - Stredná Európa“ so sídlom v Bratislave (SCECHAM) zverejňuje singapurské výzvy na predkladanie inovatívnych riešení. V súčasnosti sú aktuálne výzvy z nasledovných oblastí: Výberové konanie s otvoreným grantom na trvalo udržateľné riešenia pre stavebnú prevádzku a údržbu a expertíza na technológie výmenníkov tepla.

 

Podrobnejšie informácie o týchto výzvach je možno získať na nasledovných webových stránkach:

 

Výberové konanie s otvoreným grantom na trvalo udržateľné riešenia pre stavebnú prevádzku a údržbu

 

Technológie výmenníkov tepla / Expertíza

 

Ďalšie informácie možno získať z nasledovných webových odkazov:

 

Singapore Central European Chamber of Commerce

 

Intellectual Property Intermediary of the Singapore’s Ministry of Trade and Industry