Slávnostné znovuotvorenie Konzulárneho úradu Slovenskej republiky v Breste

21.5.2019 | Aktivity veľvyslancov | Honorárne konzuláty | Bielorusko

Za účasti vice-gubernátora Brestskej oblasti a primátora mesta Brest, honorárnych konzulárnych úradníkov v Breste a ďalších významných osobností miestneho kultúrneho a spoločenského života bol 20. mája 2019 slávnostne znovuotvorený honorárny Konzulárny úrad SR v Breste s konzulárnym obvodom pre Brestskú a Grodnenskú oblasť. Honorárnym konzulárnym úradníkom sa stal podnikateľ I. Kozič.

 

Veľvyslanec Migaš vo svojom príhovore vyjadril potešenie z toho, že znovuotvorenie slovenského honorárneho Konzulárneho úradu SR v Breste sa podarilo zrealizovať pred blížiacimi sa II. Európskymi hrami, ktoré sa uskutočnia v Minsku (21. - 31. júna 2019), s tým, že práve cez poľsko-bieloruský hraničný priechod Terespol-Brest sa očakáva tranzit slovenskej výpravy, ale aj slovenských fanúšikov smerujúcich na tieto hry. V oblasti ekonomických vzťahov, ktoré sa začínajú napĺňať ekonomickými projektmi v Brestskom a Grodnenskom regióne veľvyslanec udelil osobitnú pozornosť najmä prehlbovaniu tohto segmentu relácie, pričom prioritnú pozornosť bude vo svojich aktivitách venovať aj nový honorárny Konzulárny úrad SR v Breste.

 

Nemenej prioritnou úlohou znovuotvoreného honorárneho Konzulárneho úradu SR bude konzulárna asistencia pre občanov SR, po ktorej je pri prekračovaní hranice z Poľska do Bieloruska rastúci dopyt.

 

Prvý Konzulárny úrad SR, vedený honorárnym konzulárnym úradníkom bol otvorený v severovýchodnom meste Vitebsk v septembri 2014. Honorárny Konzulárny úrad SR v Breste SR bol po náhlom úmrtí honorárneho konzulárneho úradníka v máji 2018 uzatvorený s tým, že po necelom roku sa aj vzhľadom na rastúci dopyt konzulárnych služieb v Breste obnovilo jeho pôsobenie. SR má tak v Bielorusku dva konzulárne úrady vedené honorárnymi konzulárnymi úradníkmi.