Slovenská kultúra v Záhrebe

21.11.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Chorvátsko

Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe v rámci propagácie slovenského umenia a kultúry v Chorvátsku zorganizoval 19. a 20. novembra 2018 šiesty ročník projektu „Slovenská kultúra v Záhrebe“. Slávnostné otvorenie prebehlo v priestoroch záhrebského historického múzea Mimara. V rámci projektu bola zorganizovaná vernisáž výstavy „Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2017“. Kolekcia predstavuje reprezentatívnu, umelecky kvalitnú vzorku tvorby slovenských ilustrátorov detských kníh po obdobie 50-tich rokov. Otvorenie oživila prednesom básne „Ťava“ od slovenského spisovateľa Miroslava Válka študentka slovenského jazyka Univerzity v Záhrebe Maja Novković. K výnimočnej atmosfére otvorenia prispeli Miroslav Regitko a Juraj Martiška, ktorí divákov priamo na mieste oduševnili svojím kresliarskym kumštom. Tohtoročná „Slovenská kultúra v Záhrebe“ sa prezentuje aj výstavou originálov slovenských poštových známok. Ide o putovný výstavný projekt k 25. výročiu štátnosti Slovenskej republiky. Originály víťazných ilustrácií aj výstavu poštových známok si môžu záujemcovia pozrieť  do 25. novembra 2018.

 

Ďalšou tvárou projektu Slovenská kultúra v Záhrebe sa v utorok 20. novembra stala diskusia „Litera Tour“ s predstaviteľmi súčasnej slovenskej literárnej generácie Radovanom Potočárom a Václavom Kostelanskim na pôde Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe. O podujatie, ktoré Zastupiteľský úrad SR v Záhrebe pripravil v spolupráci s Lektorátom slovenského jazyka a kultúry Univerzity v Záhrebe, a na ktorom okrem menovaných vystúpil aj vydavateľ Koloman Kertész Bagala, prejavilo záujem niekoľko desiatok študentov aj pedagógov univerzity.

 

Všetky prezentácie slovenského umenia a kultúry sa niesli v znamení širokej odozvy a záujmu chorvátskej verejnosti.