Slovenská republika uznáva na Cypre len Cyperskú republiku

7.11.2019 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Cyprus

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť a občanov Slovenskej republiky, že v súlade s medzinárodným právom, Slovenská republika uznáva na Cypre len Cyperskú republiku. Tzv. „Severocyperská turecká republika“ (SCTR), ktorá sa rozprestiera v severnej časti ostrova, nie je zo strany medzinárodného spoločenstva uznaná, s výnimkou Tureckej republiky. V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať občanov Slovenskej republiky, že na území „SCTR“ im nemôže byť poskytnutá konzulárna ochrana zo strany Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nikózii. Rovnako sa môžu vyskytnúť komplikácie pri vstupe, alebo výstupe do/z „SCTR“. Bližšie informácie o tejto problematike je možné nájsť na stránke www.mzv.sk/nikozia v časti miestne špecifiká.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky odporúča všetkým občanom SR, cestujúcim do tzv: „Severocyperskej tureckej republiky“, aby si od svojich cestovných kancelárii (CK) vyžiadali informácie o tom, v akej vzdialenosti od ubytovacích zariadení sa nachádzajú vojenské objekty a aký charakter majú (muničné sklady, kasárne, pozorovacie stanoviská, rozmiestenie ťažkých zbraní a pod.). CK by mali svojich klientov pravdivo informovať aj o skutočnosti, že ide o územie okupované tureckou armádou.