Slovenská rozvojová pomoc sa predstavila v Estónsku

2.6.2012 | Oficiálna rozvojová pomoc | Estónsko

Výstava „Slováci pomáhajú svetu“ sa predstavila v rámci „Svetového dňa“ 2. júna 2012 v estónskom Talline. Návštevníci si ju mohli pozrieť v jednom zo stanov určených pre aktivity formou rôznych workshopov, koncertov, predstavení a premietaní filmov s tematikou rozvojovej pomoci. Do rámca tohto podujatia vhodne zapadla výstava plagátov s fotografiami Andreja Bána a Martina Bandžáka. Zrozumiteľným spôsobom predstavila činnosť slovenských rozvojových a humanitárnych organizácii v postihnutých regiónoch.

„Svetový deň“ v Tallinne je podujatie organizované Estónskym okrúhlym stolom pre rozvojovú spoluprácu a Ministerstvom zahraničných vecí Estónska od roku 2005. Cieľom je priblížiť rozvojové aktivity rôznych krajín a organizácií smerujúce do problematických regiónov sveta a pritiahnuť pozornosť obyvateľstva k tejto tematike.