Slovenská veľvyslankyňa Krasnohorská odovzdala poverovacie listiny kapitánom regentom San Marína

21.10.2011 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | San Maríno

Slovenská veľvyslankyňa so sídlom v Ríme Mária Krasnohorská sa predstavila v Republike San Maríno a vo štvrtok 20. októbra odovzdala poverovacie listiny kapitánom regentom San Marína Gabriele Gattimu a Matteovi Fiorinimu.

Pri tejto príležitosti ministerka zahraničných vecí San Marína Antonella Mularoniová v úvodnej reči vyzdvihla výbornú spoluprácu Slovenskej republiky a San Marína v bilaterálnej oblasti, ako aj na multilaterálnych fórach, kde obe krajiny spoločne presadzujú hodnoty demokracie a ochrany základných práv a slobôd. V období pretrvávajúcej globálnej ekonomickej krízy sú to práve tieto hodnoty, ktoré je potrebné zdôrazňovať, aby sme dosiahli spoločné ciele a kohéziu. Ministerka Mularoniová ďalej uviedla, že San Maríno uskutočnilo v ekonomickej a finančnej sfére v ostatnom období veľa krokov smerom k transparentnosti a priblíženiu sa medzinárodným ekonomicko-finančným štandardom.