Slovenské veľvyslanectvo v Brazílii na sérii podujatí "XV. ročníka týždňa Európy"

15.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Brazília

 

V rámci osláv „XV. ročníka týždňa Európy“ v Brazílii pripravilo Zastúpenie EÚ v spolupráci s veľvyslanectvami a kultúrnymi inštitútmi členských krajín EÚ v hlavnom meste Brazília a v ďalších vybraných mestách (Curutiba, Rio de Janeiro, Salvador a São Paulo) sériu podujatí zameraných na prehĺbenie informovanosti o EÚ a jednotlivých členských krajinách EÚ u širokej brazílskej verejnosti (https://www.semanadaeuropa.org/).

 

Zastupiteľský úrad SR v Brazílii participoval na vybraných podujatiach informačným a propagačnými materiálmi (bannery so základnými údajmi o krajine, pútavé fotografie atraktívnych miest, historických a kultúrnych pamiatok SR), prispel do súťaží a kvízov pre deti a mládež drobnými suvenírmi a záujemcom poskytol propagačné materiály o Slovensku a informácie o web stránkach týkajúcich sa aktuálnych ekonomických informácií, možností štúdia a turizmu.