Slovensko a Gautemala identifikujú príležitosti pre bližšiu spoluprácu

28.10.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Guatemala

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal dnes (28. októbra 2013) veľvyslanca Guatemalskej republiky Antonia Roberta Castellanosa Lopeza pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín.

Štátny tajomník Burian ocenil spoluprácu Slovenska a Guatemaly v multilaterálnych a medzinárodných organizáciách. Veľvyslancovi Lopezovi v krátkosti priblížil angažovanosť Slovenska v oblasti reformy bezpečnostného systému.

Obaja predstavitelia deklarovali záujem o zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce a zhodli sa, že jej prehĺbeniu by prispelo zintenzívnenie kontaktov na vyššej úrovni. Potrebné je aj vytvárať príležitosti vedúce k vzájomnému spoznávaniu a zbližovaniu kultúr a krajín napríklad vo forme výmenných pobytov študentov, spoluprácou v oblasti vedy, výskumu a v oblasti turizmu. „Zaujímavým a netradičným príkladom je spolupráca slovenských archeológov a guatemalských odborníkov na vykopávkach v pôvodnom mayskom meste Uaxactún v departmáne Petén," podotkol štátny tajomník Peter Burian.

Aj napriek priaznivej bilancii výmenného obchodu v prospech Slovenska má veľký potenciál najmä spolupráca v ekonomickej oblasti. „Musíme pripomenúť slovenským a guatemalským spoločnostiam možnosti, ktoré naše krajiny ponúkajú, identifikovať oblasti vzájomne prospešnej spolupráce a otvoriť si navzájom dvere,“ uviedol P. Burian. Veľvyslanec Lopez vyjadril záujem aj o výmenu skúsenosti v oblasti reforiem, ochrany hraníc a boja proti organizovanému zločinu.