Slovensko na oslavách Dňa Európy v Ulanbátare

28.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Vietnam

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu sa v nedeľu 26. mája 2019 zúčastnil na oslavách Dňa Európy, ktoré usporiadala Delegácia EÚ v Ulanbátare v spolupráci so zastupiteľskými úradmi členských krajín EÚ na námestí Sükhbaatar v centre hlavného mesta Mongolska. 

 

Slovenský stánok ponúkol širokej verejnosti, zástupcom médií, členom diplomatického zboru, ako aj vedeniu mesta a rezortu zahraničných vecí ochutnávku tradičných slovenských koláčov a vín, zmrzlinu, informačné materiály predstavujúce bohaté kultúrne, historické a prírodné kultúrne dedičstvo SR v mongolskom jazyku a propagačné predmety s logom „Good Idea Slovakia“. 

 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky si touto cestou dovoľuje osobitne poďakovať absolventovi slovenskej univerzity Munkhzulovi Tudevdorjovi za príkladnú spoluprácu pri realizácii prezentácie SR v centre Ulanbátaru.