Slovenský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny do rúk honduraského prezidenta Porfiria Loba Sosu

17.2.2011 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Honduras

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Honduraskej republike so sídlom v Mexiku Jaroslav Blaško odovzdal 14. februára 2011 poverovacie listiny do rúk honduraského prezidenta Porfiria Loba Sosu. V rozhovore bolo konštatované, že slovensko-honduraské vzťahy hodnotíme ako bezproblémové bez otvorených otázok avšak nedostatočne rozvinuté. Vzhľadom na objektívne faktory, možnosti zintenzívnenia našich kontaktov a spolupráce vidíme predovšetkým na regionálnych platformách prostredníctvom exitujúceho dialógu medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky. Obidve krajiny prejavili záujem o dynamickejší rozvoj spolupráce predovšetkým v obchodno-ekonomickej oblasti, ktorá v súčasnosti nezodpovedá možnostiam oboch krajín.