Slovenský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Guatemalskej republiky

10.11.2010 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Guatemala

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Guatemale so sídlom v Mexiku Jaroslav Blaško dňa 9. novembra 2010 odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Guatemalskej republiky Á. Colomovi Caballerosovi. V rozhovore pri tejto príležitosti bol posúdený stav bilaterálnych vzťahov a perspektíva ich rozvoja s dôrazom na obchodnú a ekonomickú oblasť. Možnosti zintenzívnenia kontaktov a spolupráce medzi oboma krajinami existujú predovšetkým na interregionálnej platforme prostredníctvom integračných zoskupení. Ďalším krokom k priblíženiu našich krajín je v máji 2010 podpísaná Asociačná dohoda stredoamerických krajín s Európskou úniou, vytvárajúca preferenčný rámec pre spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.